AURA 10 – Spis treści

2 Raport IPCC o wpływie zmian klimatu na oceany i lodowce – Elżbieta Koniuszy

3 minęło trzydzieści lat… – rozmowa z dr. Józefem Koziołem

6 Torfowiska – zagrożenia i ochrona – Leszek Karliński

12 Sorbenty do odsiarczania biogazu na osnowie związków żelaza. Cz. 1. Rudy darniowe – Magdalena Szymczak, Kamila Płacheta, Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski

16 Odnawialne źródła energii Agrofotowoltaika (APV) – Ryszard Tytko

18 EKONOMIA ŚRODOWISKA NIE LUBIMY RYZYKA – Tomasz Żylicz

20 Rodopy – tajemnicze góry Bułgarii – Piotr Siwek

25 v FORUM GREEN SMART CITY – Anna Orchel-Szeląg

26 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE – Wyrok Trybunału z 12 czerwca 2019 r. w sprawie oceny oddziaływania planów i programów na obszar Natura 2000, C – 43/18 – Adam Habuda

27 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Migracje u roślin jako konsekwencja zmian klimatycznych – Piotr Skubała

30 SŁOWA, SŁOWA… – Olgierd Wieczorek

32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Skazanie za przestępstwo przeciwko środowisku – Wojciech Radecki

33 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

34 KRONIKA EKOLOGICZNA – sierpień-wrzesień 2019 – (eko)

35 REcenzja „Pomniki przyrody Cieszyna”– Kinga Bonenberg