AURA 10/2018 – Artykuł wstępny

Szanowni Państwo,

drodzy czytelnicy AURY

Ksiądz Jan Twardowski powiedział, że w życiu musi być dobrze i niedobrze, bo jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze. Posługuję się tym cytatem, informując szanownych czytelników, że spotykam się z Państwem w tym miejscu po raz ostatni.

Dziękuję Zarządowi i pracownikom Wydawnictwa Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT za trzy lata współpracy.

Zarządowi i pracownikom NFOŚiGW za wsparcie i inicjowanie ciekawych tematów i publikacji.

Radzie Naukowo-Programowej AURY i kolegium redakcyjnemu za troskę, inspiracje i dbałość o poziom i kondycję pisma.

Naszym stałym autorom za jakość i terminowość przysyłanych tekstów.

Pracownikom naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za wspólne redagowanie Dodatku Ekologicznego dla szkół.

Mojemu zespołowi redakcyjnemu za godziny spędzone na twórczych dyskusjach i sporach przy przygotowaniu kolejnych numerów AURY.

Wszystkim wymienionym życzę sukcesów w pracy i szczęścia w życiu pozazawodowym.

Wierzę, że gdy zamykają się jedne drzwi, otwierają się następne.

Czego w każdej sytuacji i Państwu życzę.

Na koniec mała niespodzianka. Andrzej Mleczko specjalnie dla AURY.

 

Regina Cyganik