AURA 10/2018 – Spis treści

3 Architektura późnomodernistycznej poetyki. Budynek frontowy katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Jana pawła II – Aleksandra Sumorok

7 od iluzji do iluzji – Maciej sadowski

9 Rio – Kioto – Paryż – Katowice: czy mamy szansę
na sukces?
Piotr Skubała

12 Porzeczka czarna – uprawa ekologiczna i właściwości prozdrowotne   Roman Prażak, Anna Krzepiłko

16 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie poddania wycinki lasów w Austrii ocenie oddziaływania na środowisko, C – 329/17 – Adam Habuda

18 Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie – Krystyna Flak, Marek Kabaciński

21 Odnawialne źródła energii Biopaliwa – Agata Prusek, Ryszard Tytko

24 EKONOMIA ŚRODOWISKA Partyzantka w Kolumbii a wylesianie – Tomasz Żylicz

26 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Park w Reptach Śląskich i Dolina Dramy Rafał Simon

28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Ptaki – kolejne ofiary zmiany klimatu – Piotr Skubała

30 OCHRONA ŚRODOWISKA NA ŚWIECIE JuPiter. Elektryczne autobusy w Wiedniu

31 Rak nieborak – Olgierd Wieczorek

32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Niepełnosprawny wjeżdżający samochodem na teren parku narodowego – Wojciech
Radecki

33 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

34 KRONIKA EKOLOGICZNA – wrzesień 2018 (eko)

35 Recenzja Atlas płazów i gadów Polski – Kinga Bonenberg