AURA 11/21 – Spis treści

2 Ocena zagrożenia erozją wodną w okolicach Przemyśla – Wiktor Halecki, Tomasz Stachura, Oskar Sycz

6 Analiza i ocena jakości powietrza w Miechowie w latach 2018–2020
– Rafał Bielecki

9 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII — Budowa i zasada działania ogniw

fotowoltaicznych III generacji – Kamil Andruszkiewicz, Ryszard Tytko

11 VI Forum Green Smart City

12 Ochrona środowiska i zdrowia oraz pomoc społeczna w Polsce

w świetle danych statystycznych – Kazimierz Górka, Anna Targosz

Agnieszka Thier

16 EKONOMIA ŚRODOWISKA — Energia – Tomasz Żylicz

18 Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE — Wyrok Trybunału z 14 października 2021 r. w sprawie dopłat i gospodarowania na trwałych użytkach zielonych położonych na obszarze

przyrodniczo chronionym w Polsce, C-373/20 – Adam Habuda

20 DRZEWA — Drzewo armatnie czyli powiew egzotyki z odległej Ameryki Południowej – Małgorzata Falencka-Jabłońska

22 Konferencja nt. problemów intensyfikacji produkcji zwierzęcej – (kb)

23 Zła rzeka – Olgierd Wieczorek

24 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO — Granice planetarne i zrównoważona przyszłość ludzkości – Piotr Skubała

26 PARAGRAF I ŚRODOWISKO — Obowiązki po stwierdzeniu wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego

– Daria Danecka

27 CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx