AURA 11 – Spis treści

2 RAPORT IPCC PRZED ŚWIATOWYM SZCZYTEM KLIMATYCZNYM – Elżbieta Koniuszy
3 W PRZEDDZIEŃ SZCZYTU KLIMATYCZNEGO W KATOWICACH – Zbigniew W. Kundzewicz
6 AMARANTUS – ROŚLINA O CENNYM SKŁADZIE CHEMICZNYM NASION– Barbara Skwaryło-Bednarz, Agnieszka Jamiołkowska, Marek Kopacki, Anna Krzepiłko, Krzysztof Jarosz
10 MIKROBIOLOGICZNY ROZKŁAD PLASTIKU W MORZACH I OCEANACH – Katarzyna Modrzejewska, Magda Juszczak
13 PLASTIKOWE BUTELKI I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE CZŁOWIEKA– Monika Węgrzynowicz
16 KRAJOBRAZ POPRZEMYSŁOWY NA ŚLĄSKU. JAK PRZYWRÓCIĆ LASY? – Jolanta Zientek-Varga
20 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – MAGAZYNOWANIE ENERGII Z OZE – Agata Prusek, Ryszard Tytko
22 Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE – WYROK TRYBUNAŁU Z 25 LIPCA 2018 R. W SPRAWIE WPŁYWU BUDOWY FARMY WIATROWEJ NA SIEDLISKA BŁOTNIAKA ZBOŻOWEGO, C – 164/17 – Adam Habuda
24 EKONOMIA ŚRODOWISKA – EKONOMIA ŚRODOWISKA NA ŚWIECIE – Tomasz Żylicz
26 CZY LEPSZE SĄ SKÓRY ZWIERZĄT FUTERKOWYCH, CZY SZTUCZNE „EKOLOGICZNE” – Jerzy Kuźniewicz
28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO – ZMIANY KLIMATU A ZDROWIE CZŁOWIEKA– Piotr Skubała
30 NARTOMANIA – Olgierd Wieczorek
31 KONFERENCJA „IV FORUM GREEN SMART CITY”– Anna Orchel-Szeląg
32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO – ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH – Wojciech Radecki
33 CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek
34 KRONIKA EKOLOGICZNA – październik 2018 – (eko)
35 RECENZJA – LEŚNY SURVIVAL – Kinga Bonenberg