AURA 11/2019 – Artykuł wstępny

Kampania „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!”

Poprawa jakości powietrza w naszym kraju jest jednym z najważniejszych wyzwań w dziedzinie ochrony środowiska. Służy temu program „Czyste Powietrze”, realizowany przez NFOŚiGW od września ub.r. Było to tematem konferencji prasowej ministra środowiska Henryka Kowalczyka 22 października w Warszawie. Podczas konferencji zainaugurowano nową kampanię informacyjno-edukacyjną pt. „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!”.

– Program „Czyste Powietrze” cały czas się rozkręca. Złożono już 90 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 2 mld zł. Naszym celem jest zdecydowana poprawa jakości powietrza w Polsce w ciągu najbliższych kilku lat – powiedział minister Kowalczyk.

Głównym celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych piecach. – Chcemy oddychać czystym powietrzem, dlatego podjęliśmy realne działania na rzecz zwalczania smogu. „Czyste Powietrze” to program o ogromnej skali finansowej – jego budżet wynosi 103 mld zł, a realizacja planowana jest do 2029 r. – mówił minister. Według ministra, problem smogu w Polsce powinien zniknąć w ciągu około dziesięciu lat, bo dzięki inwestycjom w nowoczesne piece i termomodernizację co najmniej 80% domów jednorodzinnych będzie emitować czystsze spaliny z ogrzewania.

Każdy z nas może zadbać o poprawę jakości powietrza, dlatego bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa. Minister poinformował: – Kontynuujemy nasze działania edukacyjne w zakresie poprawy jakości powietrza. Tym razem przez kampanię społeczną „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!” chcemy kształtować świadomość ekologiczną Polaków w zakresie przyczyn zanieczyszczenia powietrza oraz jego konsekwencji dla zdrowia. Chcemy pokazać, że każdy pojedynczy wybór ma znaczenie, ponieważ pomaga wspólnymi siłami osiągnąć na trwałe zmianę służącą wszystkim. Dzięki kampanii chcemy dotrzeć do właścicieli domów, w których systemy grzewcze nie spełniają jeszcze współczesnych standardów. Kampania będzie realizowana przez Internet, a jej główną część stanowi felieton informacyjno-edukacyjny na stronie www.kampaniaczystepowietrze.pl.

Przypominamy, że adresatami programu „Czyste Powietrze” są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją budynku. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem zależy od wieku budynku. Program przewiduje dofinansowanie m.in.: wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu; docieplenia przegród budynku; wymiany stolarki okiennej i drzwiowej; instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej); montażu wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła.

Wnioski o dotację można składać: elektronicznie, osobiście w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w urzędzie gminy, która przystąpiła do programu.

Elżbieta Koniuszy