AURA 12 – Spis treści

2 PROBLEM MARNOWANIA ŻYWNOŚCI – Elżbieta Koniuszy

4  NFOŚIGW – OD 30 LAT NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁO  FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE – z prezesem NFOŚiGW Piotrem Woźnym rozmawia Elżbieta Koniuszy

6  KONCEPCJA SMART VILLAGE–INTELIGENTNY ROZWÓJ TERENÓW WIEJSKICH – Anna Orchel-Szeląg

10  ZIELONA INFRASTRUKTURA: WŁĄCZENIE PRYWATNEGO SEKTORA – Tomasz Jeleński

14  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ENERGETYKA WIATROWA NA MORZU BAŁTYCKIM – Ryszard Tytko

18 EKONOMIA ŚRODOWISKA TAKI MAMY KLIMAT – Tomasz Żylicz

20 Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE WYROK TRYBUNAŁU Z 5 WRZEŚNIA 2019 R. W SPRAWIE OCHRONY ROŚLIN PRZED BAKTERIĄ XYLELLA FASTIDIOSA, C– 443/18 – Adam Habuda

21 V FORUM GREEN SMART CITY – Anna Orchel-Szeląg

22  WEGETARIANIZM– SPOSÓB ODŻYWIENIA SIĘ CZY COŚ WIĘCEJ? – Janusz R. Mroczek, Karolina Mroczek

26   EKOSYSTEM LEŚNY „UROCZYSKO BUCZYNA” – Andrzej Mizera

28   PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO MIGRACJE ZWIERZĄT W OBLICZU ZMIAN KLIMATU – Piotr Skubała

30    CZARNA JAK DIABEŁ – Olgierd Wieczorek

31    KONFERENCJA PT. „ZACZĘŁO SIĘ OD TATR”

32    PARAGRAF I ŚRODOWISKO WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCIZA SZKODY ŁOWIECKIE – Wojciech Radecki

33   CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek

34   KRONIKA EKOLOGICZNA – listopad 2019 – (eko)

35   RECENZJA ZANIECZYSZCZENIE WÓD W POLSCE. STAN, PRZYCZYNY, SKUTKI. RAPORT – Kinga Bonenberg