AURA 1/20 – Spis treści

2 WIELKIE POŻARY W AUSTRALII – Elżbieta Koniuszy

3  OŚWIETLENIE RYNKU GŁÓWNEGO W KRAKOWIE JAKO ŹRÓDŁO ZANIECZYSZCZENIA ŚWIETLNEGO – Irena Esmund,  Aneta Kotra, Tomasz Ściężor, Anna Czaplicka

8 EKONOMIA ŚRODOWISKA COP-25 W MADRYCIE – Tomasz Żylicz

10 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  ELEKTROWNIE WIATROWE Z PRĄDNICAMI ASYNCHRONICZNYMI (INDUKCYJNYMI) – Ryszard Tytko

13 CHOROBA MINAMATA. 45-LETNIA JAPOŃSKO-POLSKA WSPÓŁPRACA – Jan W. Dobrowolski

17 XXVI KONFERENCJA Z CYKLU SZTUKI OGRODOWEJ I DENDROLOGII HISTORYCZNEJ – Miłosz Zieliński

18 OLSZA CZARNA – PRZYJAZNY UKŁAD SYMBIOZY Z BAKTERIAMI – Małgorzata Falencka-Jabłońska

20 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA ŚRODOWISKA WODNE I MOKRADŁA – Piotr Skubała

22 Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE WYROK TRYBUNAŁU Z 10 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W SPRAWIE OCHRONY WILKÓW W FINLANDII, C– 674/17 – Adam Habuda

23    DYSKOMFORT W ŁÓŻKU – Olgierd Wieczorek

24    PARAGRAF I ŚRODOWISKO OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH – Wojciech Radecki

25   CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek

26   KRONIKA EKOLOGICZNA – grudzień 2019 – (eko)

27   RECENZJA URZĄDZENIA I SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ. WYDANIE XII – Kinga Bonenberg