AURA 2/2017 – Spis treści

3 Zagrożenie funkcjonowania środowiska naturalnego w aspekcie zanieczyszczenia światłem – Anna Czaplicka, Bogdan Siedlecki
7 Odnawialne źródła energii ● Wykorzystanie pomp ciepła w przemyśle – Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko
10 Glebowa materia organiczna – Krystyna Ciarkowska
12 Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody – za kulisami – Mariusz Krynicki
14 EKONOMIA ŚRODOWISKA ● Produkcja tlenu? – Tomasz Żylicz
16 Skutecznie i ekologicznie w nowoczesnej krakowskiej spalarni śmieci
18 Najlepsi z najlepszych. XX jubileuszowa edycja programu 
stypendialnego DBU – (eko)
20 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE ● Wyrok Trybunału z 24 listopada 2016 r. w sprawie zastosowania procedury oceny oddziaływania na środowisko wobec przebudowy drogi w Norymberdze, 
C– 645/15.– Adam Habuda
21 Dyskusja o elektrowni jądrowej w Polsce trwa… – JG
22 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO ● Zasoby naturalne na giełdzie – Piotr Skubała
25 13 deko białka – Olgierd Wieczorek
26 Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) – Agnieszka Bywalec
28 PARAGRAF I ŚRODOWISKO ● Opłaty w parkach narodowych – Wojciech Radecki
29 Ciekawostki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek
30 KRONIKA EKOLOGICZNA – styczeń 2017 (eko)
31 RECENZJE ● Fotowoltaika. Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne ● Odnawialne źródła energii – Kinga Bonenberg