AURA 2/2019 – Spis treści

  2 Miasta przygotowują się na zmiany klimatu – Elżbieta Koniuszy

   3 Społeczna agrokultura miejska w Polsce i Austrii – Piotr Siwek, Aleksandra Siwek

   8 Metabolizm wtórny porostów jako źródło potencjalnych związków przeciwgrzybicznych – Łukasz Furmanek

12 Integrowana ochrona roślin jako element dobrej praktyki rolniczej   Marek Kopacki,  Patrycja Maria Stępniak, Agnieszka Jamiołkowska,. Barbara Skwaryło-Bednarz, Anna Krzepiłko

15 Powiększenie sieci i obszarów parków narodowych w Polsce – Beata Pater

18 Z wody korzysta cały żywy świat – wywiad z Jerzym Iwanickim

21 Odnawialne źródła energii Program „Energia Plus” – Ryszard Tytko

24 EKONOMIA ŚRODOWISKA Dyrektywa azotanowa – Tomasz Żylicz

26 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 7 listopada 2018 r. w sprawie wpływu na środowisko rozbudowy obwodnicy miasta Kilkenny w Irlandii, C – 461/17– Adam Habuda

27 Rozwiązania dla jutra – Jolanta Zientek-Varga

28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Zmiany klimatu i ryzyko wymarcia tygrysów – Piotr Skubała

30 Ani centa … – Olgierd Wieczorek

32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Inspekcja Ochrony Środowiska jako oskarżyciel publiczny– Wojciech Radecki

33 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

34 KRONIKA EKOLOGICZNA – styczeń 2019 – (eko)

35 Recenzja Problemy Ekologiczne Miasta Krakowa – Kinga Bonenberg