AURA 2/2020 – Spis treści

2 BADANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ POLAKÓW – Elżbieta Koniuszy

3 DLACZEGO W POLSCE JEST SMOG? – Piotr Kleczkowski

7  INNOWACYJNE BADANIA POLSKICH NAUKOWCÓW

8  OCHRONA ŚRODOWISKA LEŚNEGO JAKO ZADANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – Wioletta Żmuda-Czerwonka

12 EKONOMIA ŚRODOWISKA EKOLOGICZNA ZAPAŚĆ FINANSOWA– Tomasz Żylicz

14 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII   ELEKTROWNIE WIATROWE Z PRĄDNICAMI SYNCHRONICZNYMI – Ryszard Tytko

17 TOPOLA TO MISTRZYNI SZYBKOŚCI WZROSTU – Małgorzata Falencka-Jabłońska

20   PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  EKSTREMALNE ZJAWISKA POGODOWE I ICH WPŁYW NA PRZYRODĘ W POLSCE – Piotr Skubała

22  Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE WYROK TRYBUNAŁU Z 19 GRUDNIA 2019 R. W SPRAWIE OGRANICZENIA RUCHU SAMOCHODÓW W MONACHIUM W KONTEKŚCIE OCHRONY POWIETRZA I INNYCH PRAW, C– 752/18 – Adam Habuda

23  REPORTER – Olgierd Wieczorek

24  PARAGRAF I ŚRODOWISKO PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA KŁUSOWNICZE – Wojciech Radecki

25  CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek

26  KRONIKA EKOLOGICZNA – styczeń 2020 – (eko)

27  RECENZJA SMOG W POLSCE. PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIA – Kinga Bonenberg