AURA 3/2017 – Artykuł wstępny

Szanowni Państwo,
drodzy czytelnicy AURY

Na jednym ze spotkań naszego kolegium redakcyjnego przypomniano książkę pt. Klęska ekologiczna Krakowa. Przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta, pod redakcją Marii Gumińskiej i Andrzeja Delorme, wydaną – uwaga! – w 1990 roku, w dziesiątą rocznicę powstania Polskiego Klubu Ekologicznego. Jest to dziś prawie historyczny dokument, nota bene biały kruk na rynku wydawniczym. Autorzy w sposób kompleksowy i wielostronny przedstawiają skutki nieodpowiedzialnej polityki uprzemysłowienia Krakowa. Dziś, po 27. latach, wiemy, że wiele się zmieniło (ograniczono produkcję w kombinacie metalurgicznym, nie pracuje Solvay, Bonarka, nie dymi Skawina), jednak sporo problemów nadal nas dotyczy. Już wtedy naukowcy zastanawiali się nad ekologicznymi uwarunkowaniami rozwoju systemu transportowego i zagrożeniami motoryzacyjnymi. Pisali o ciepłownictwie, energetyce, zaopatrzeniu Krakowa w wodę, o zanieczyszczonym powietrzu i jego wpływie na zdrowie mieszkańców, o planowaniu przestrzennym i planach zagospodarowania. Może warto by było wydać, pod bardziej optymistycznym tytułem, podobne opracowanie przed zbliżającą się kolejną rocznicą Polskiego Klubu Ekologicznego, który, przypomnijmy, był pierwszą w bloku państw socjalistycznych organizacją pozarządową, otwarcie sprzeciwiającą się traktowaniu środowiska jako dobra niczyjego, stanowiącego wartość drugorzędną w stosunku do gospodarki kraju.

Dziś mówią o tym liczne organizacje proekologiczne, jak choćby Centrum Prawa Ekologicznego (CPE) – niezależny ośrodek badań i doradztwa, specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Klub Gaja i wiele, wiele innych.

Coraz większa jest świadomość społeczna, życie eko zaczyna być trendy, szczególnie wśród młodych. Stąd ogromne znaczenie ma edukacja ekologiczna, już od przedszkola.
AURA i nasz dodatek ekologiczny dla szkół niesie ten eko-kaganek, bo przecież wiadomo, że czego Jaś się nie nauczy…

A Ty, drogi Czytelniku, właściwie segregujesz śmieci? oszczędzasz wodę? nie marnujesz prądu? palisz w piecu tym, co trzeba?

Idzie wiosna, zmienia się przyroda. Zmieńmy razem nasz świat na piękniejszy i lepszy.

Regina Cyganik
redaktor naczelna