AURA 3/2019 – Spis treści

2 Negatywne skutki produkcji drobiu – Elżbieta Koniuszy

3 Kalibracja habitatowej metody wyznaczania przepływów środowiskowych korytowych w Polsce – Jerzy Grela, Paweł Madej

8 Produkcja i spożycie mięsa a zrównoważony rozwój  – Janusz R. Mroczek, Mariusz Rudy, Renata Stanisławczyk

11 Marnowanie żywności a zmiany klimatyczne. Wyrzucamy na potęgę   wywiad ze Zbigniewem Karaczunem 

14 EKONOMIA ŚRODOWISKA ● Spalanie odpadów – Tomasz Żylicz

16 Przyjaciele wspominają redaktora Józefa Kozaka

19 Odnawialne źródła energii Warunki przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej – Ryszard Tytko

22 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE ● Wyrok Trybunału z 31 maja 2018 r. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko odwiertów gazu łupkowego w Polsce, C – 526/16 – Adam Habuda

23 Dobro wspólne i solidarność jako uzasadnienie ograniczeń wprowadzonych ustawą antysmogową – Anna Sadkowska

28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO ● Zmiany klimatu największym zagrożeniem dla kawy – Piotr Skubała

30 Rozsypane zadania – Olgierd Wieczorek

32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO ● Polowanie cudzoziemców w Polsce – Wojciech Radecki

33 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

34 KRONIKA EKOLOGICZNA – luty 2019 – (eko)

35 Recenzja Nauka o klimcie – Kinga Bonenberg