AURA 4/2020 – Spis treści

2 Kupujmy polską żywność w czasie koronawirusa – Elżbieta Koniuszy

4 Jak (nie)przeciwdziałać skutkom suszy? – Cezary J. Tajner

8 Bez czarny – właściwości prozdrowotne i zastosowanie – Janusz R. Mroczek, Karolina Mroczek

12 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 12 listopada 2019 r. w sprawie budowy parku wiatrowego w Irlandii, C– 261/18– Adam Habuda

13 Grab nazywany żelaznym drzewem– Małgorzata Falencka–Jabłońska

16 Odnawialne źródła energii Najnowsze technologie wytwarzania ogniw fotowoltaicznych (II) – Ryszard Tytko

18 EKONOMIA ŚRODOWISKA polowanie na czarownice – Tomasz Żylicz

20 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWOWieczna zmarzlina i jej wpływ na zmiany klimatu– Piotr Skubała

22 Konkurs „Ekologiczny magister i doktor” – Andrzej Żarczyński

23 Żegnamy Elżbietę Bokus (1953-2020)

24 tropem ulissesa – Olgierd Wieczorek

25 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Kradzieże leśne – Wojciech Radecki

26 KRONIKA EKOLOGICZNA – marzec 2020 – (eko)

27 REcenzja Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej. Ujęcie proekologiczne– Kinga Bonenberg