AURA 5/2021 – Spis treści

  2 Możliwości oceny realizacji założeń circular economy w systemach gospodarki odpadami komunalnymi – Agnieszka Generowicz

  5    Projektowanie przestrzeni publicznej a gospodarowanie odpadami komunalnymie – Kazimierz Szewczyk, Piotr Chrobak

10   RECENZJA  Analiza zmian stanu środowiska miejskiego

        w wyniku czyszczenia i mycia ulic w wybranych strefach aglomeracji krakowskiej – Kinga Bonenberg

11   Gospodarka odpadami w Polsce w świetle danych statystycznych
– Kazimierz Górka, Krzysztof Hornicki

12    Korespondencja z Grazu. Proekologiczne działania na rzecz ograniczenia odpadów – Aleksandra Siwek    

15 Porosty w krakowskich parkach miejskich – Aleksandra Duda, Wiktoria Sobczyk

18   EKONOMIA ŚRODOWISKA  Jeszcze o trwałym rozwoju – Tomasz Żylicz

20    Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE Wyrok Trybunału z 17 marca 2021 r. w sprawie chwytania ptaków za pomocą lepów we Francji, C-900/19 – Adam Habuda

21   Buciory – Olgierd Wieczorek

22 Surmia bignoniowa, urzekająca pięknem kwiatów – Małgorzata
Falencka-Jabłońska

24   PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  Znaczenie wirusów w życiu na Ziemi i naszym ludzkim – Piotr Skubała

26   PARAGRAF I ŚRODOWISKOInstalacja fotowoltaiczna w parku
krajobrazowym – Wojciech Radecki

27   CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx