AURA 5/2019 – Spis treści

  2 Jak walczyć ze smogiem na terenach wiejskich? – Elżbieta Koniuszy

   3 Czy rośliny reagują na oświetlenie nocą? – Renata Wojciechowska

   8 Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego – Kazimierz Górka, Justyna Thier

13 Upowszechnienie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym przez realizację projektów współpracy – Agnieszka Nowaczek, Ewelina Pędziwiatr, Joanna Kulczycka

16 Kontrola oddziaływania akustycznego na środowisko przykładowej farmy wiatrowej w województwie łódzkim (2) – Grzegorz Wągrowski, Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski

20 EKONOMIA ŚRODOWISKA Czy studentów ekonomii uczyć ochrony środowiska? – Tomasz Żylicz

22 Odnawialne źródła energii Mikrofalowniki w instalacjach fotowoltaicznych – Ryszard Tytko

25 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 13 marca 2019 r. w sprawie zaskarżenia przez Polskę dyrektywy o redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, C – 128/17– Adam Habuda

26 Bocian biały Tadeusz Peter

28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Rolnictwo i zmiany klimatu – w zaklętym kręgu – Piotr Skubała

30 „Gdzie płacz i zgrzytanie zębów”… – Olgierd Wieczorek

32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Inspekcja Ochrony Środowiska jako organ prowadzący czynności procesowe – Wojciech Radecki

33 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

34 KRONIKA EKOLOGICZNA – kwiecień 2019 – (eko)

35 Recenzja Algologia – Kinga Bonenberg