AURA 5/2020 – Spis treści

2 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA A ŚMIERTELNOŚĆ NA COVID-19 – Elżbieta Koniuszy

4 NOWY PLAN UE DOTYCZĄCY GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – Daria Danecka

8 ZASTOSOWANIE KALKULATORA FOTOWOLTAICZNEGO DO WSTĘPNEGO PROJEKTOWANIA INSTALACJI PV DLA MAŁYCH FIRM – Andrzej Żarczyński, Katarzyna Wieczorek,  Marcin Zaborowski

12 EKONOMIA ŚRODOWISKA EKONOMIA ŚRODOWISKA A CHOROBY ZAKAŹNE – Tomasz Żylicz

14 Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE WYROK TRYBUNAŁU Z 24 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZUŻYTEGO OLEJU ROŚLINNEGO JAKO ŹRÓDŁA ZASILANIA ELEKTROWNI WE WŁOSKIM PIEMONCIE, C–212/18– Adam Habuda

15 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  KOLEKTORY SŁONECZNE– Ryszard Tytko

18 ROBINIA AKACJOWA WONIĄ SWYCH KWIATÓW ZACHWYCAJĄCA…– Małgorzata Falencka-Jabłońska

21  ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY „SUCHOGÓRSKI LABIRYNT SKALNY” I „DOŁY PIEKARSKIE” – Marta Wąsik,  Rafał Simon

22 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO NAUKOWCY OSTRZEGAJĄ PRZED SKUTKAMI KRYZYSU KLIMATYCZNEGO– Piotr Skubała

24 GALIMATIAS– Olgierd Wieczorek

25 PARAGRAF I ŚRODOWISKO PRZESTĘPSTWO Z ART. 183 § 1 KODEKSU KARNEGO – Wojciech Radecki

26 CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek

27 RECENZJA HYDROBIOLOGIA. LIMNOLOGIA– Kinga Bonenberg