AURA 6/2010

Nadszedł czas na zmiany w motoryzacji – Edward Garścia

W pierwszym roku ukazywania się AURY pisaliśmy, że za kilkadziesiąt lat naturalne źródła energii będą na wyczerpaniu. Dlatego od wielu lat prowadzi się badania mające na celu poszukiwanie źródeł zastępczych. Jednym z takich perspektywicznych źródeł energii mają być ogniwa paliwowe, używające jako paliwa wodoru. Będą one mieć tę przewagę nad źródłami tradycyjnymi, że nie zanieczyszczają środowiska. Niektóre ich rodzaje, ogniwa niskotemperaturowe, znalazły zastosowanie w technice kosmicznej. Ogniwa wysokotemperaturowe, pracujące w temperaturach powyżej 250°C, są przedmiotem dalszych badań. W zakończeniu tej informacji („Ogniwa paliwowe” AURA 7/8 1973) wyraziliśmy nadzieję, że wykorzystanie wysokotemperaturowych ogniw paliwowych, jako źródła energii nie zanieczyszczającego środowiska, jest tylko kwestią czasu.

Pełną wersję artykułu przeczytasz tutaj.

Wody mineralne – Józef Chowaniec

Wody mineralne występują na całym obszarze Karpat zachodnich,z wyjątkiem Tatr. Szczególnie obfite i zróżnicowane ich występowanie obserwuje się na całym obszarze Karpat zewnętrznych.Na podłożu fliszu są to solanki, występujące w piaskach pylastych i piaskowcach badenu i wapieniach dewonu Na większych głębokościach, w kompleksach piaskowcowo-łupkowych fliszu, występują wody słone i solanki. Liczne strefy uskokowe stwarzają warunki dla tworzenia się szczaw w kompleksach piaskowcowo-łupkowych. W Karpatach fliszowych występują liczne źródła wód siarczkowych.

Paliwa, które zastępują ropę naftową. Rozmowa z prof. Wiesławem Ciechanowiczem

Nowoczesna cywilizacja to rozwój ekonomiczny świata dzięki stosowaniu energii nie pochodzącej ze spalania, a więc wykorzystywaniu ogniw paliwowych. Czerpią one elektrony bezpośrednio z atomów wodoru, tworząc w ten sposób prąd elektryczny. Wykorzystują najprostszy pierwiastek – wodór.W tworzeniu tej cywilizacji zaawansowane są wszystkie państwa wysoko uprzemysłowione, przede wszystkim USA i kraje Unii Europejskiej – Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Szwecja. W naszym kraju – w strategicznym opracowaniu„Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” nie ma słów wodór i ogniwa paliwowe.

Rynek skroplonego gazu ziemnego w Polsce – Hubert Wstępnik

Udział gazu ziemnego wśród nośników energii w Polsce wynosi około 13%, znacznie mniej niż w krajach Unii Europejskiej. Szacuje się, że do końca 2015 roku zapotrzebowanie na gaz wzrośnie z około 13 mld m3 w 2007 roku na 18 mld3 lub więcej. Istotnym czynnikiem w tej sytuacji byłoby upowszechnienie stosowania płynnego gazu ziemnego (Liquefied Natural Gas) w postaci ciekłej o temperaturze -163°C. Gaz płynny można sprowadzać, np.Tankowcami, nawet z odległych złóż, a następnie regazyfikować przez ogrzanie skroplonej substancji.

Znaczenie środowiskowe zbiornika wodnego Domaniów – Ryszard Kostuch, Krzysztof Maślanka

Dziesięć lat temu w Domaniowie w woj. mazowieckim wybudowano na Radomce, lewym dopływie Wisły, zaporę. W suchym, jałowym i biednym terenie powstał zbiornik wodny,który ma znaczny wpływ na środowisko przyrodnicze otoczenia zbiornika przed podniesienie poziomu wód gruntowych oraz parowanie i zwiększenie wilgotności powietrza. Zmienił się skład gatunkowy roślin w przyzbiornikowych ekosystemach trawiastych, leśnych i uprawowych. Pojawiła się fauna wodna, sam zalew służy jako ośrodek rekreacyjny.

Kapadocja – baśniowe dzieło natury – Małgorzata Falencka-Jabłońska

Turecka Kapadocja, region w środkowej części Wyżyny Anatolijskiej,zawdzięcza sławę występowaniu fantastycznych form skalnych – iglic, maczug i grzybów. W wyniku wielowiekowej erozji wulkaniczne tufy pękały, w szczeliny dostawała się woda, a odkrywane twardsze głazy przybierały formy stożków i kolumn. Dawni mieszkańcy drążyli w tufie nie tylko świątynie i klasztory, ale całe podziemne miasta, w których chronili się przed najeźdźcami.

Zrównoważony rozwój ze Słońcem – Jerzy Borkiewicz

AKTYWNIE WOBEC KLIMATU – Jolanta Zientek-Varga

ROZMAWIAJMY O ENERGII ATOMOWEJ – Jolanta Zientek-Varga

EKONOMIA ŚRODOWISKA • SZWEDZKA OPŁATA AZOTOWA – Tomasz Żylicz

Polka laureatką Nagrody Goldmanów

ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

Rozważania na temat moralności nauki na kanwie pogląd ów Henryka Skolimowskiego – Zbigniew Witkowski

SUKCES W OCHRONIE WODNICZKI NAD BIEBRZĄ

Jedz ryby nie tylko od święta (2) – Władysław Migdał, Joanna Tkaczewska, Piotr Kulawik, Łukasz Migdał, Arkadiusz Osiecki, Karolina Latos, Maciej Przybyłko

Kosmetyki ekologiczne – od uprawy do gotowego produktu – Barbara Włudyka

LISTY DO REDAKCJI • Ochrona środowiska i przyrody w pułapce złych przepisów

TAJEMNICE ZDROWIA • NIESPOKOJNA ZIEMIA • ALERGIKÓW PRZYBYWA – Krystyna Bonenberg

PARAGRAF I ŚRODOWISKO • Przekroczenie planu pozyskania zwierzyny – Wojciech Radecki

WIADOMOŚCI Z INTERNETU – Adam Wieczorek

KRONIKA EKOLOGICZNA – kwiecień – maj 2010 – (eko)

RECENZJE • ZDROWIE – Kinga Bonenberg ♦ SPÓR O ETYKĘ ŚRODOWISKOWĄ – Ewa Chudoba

Krzyżówka

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx