AURA 6/2018 – Spis treści

3 Bioróżnorodność – Andrzej mizera

  7 Finansowanie parków narodowych w Polsce w latach 2012-2015 – Beata Pater

10 Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska – Kazimierz Górka, Agnieszka Thier

12 Nowe metody usuwania bisfenolu A z wód i ścieków – Piotr Zawadzki, mariusz Dudziak, Edyta Kudlek

15 Odnawialne źródła energii biogazownie rolnicze (3) – Agata Prusek, Ryszard Tytko

20 Stan środowiska a zdrowie środowiskowe  – Kinga Bonenberg

22 Zielone i czyste miasta – Regina Cyganik

26 EKONOMIA ŚRODOWISKA Technologie końca rury – Tomasz Żylicz

28 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie naruszenia przez Polskę statusu prawnego Puszczy Białowieskiej, C – 441/17 – Adam Habuda

30 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Zmiany klimatu – rośliny – zwierzęta – Piotr Skubała

32 okruch na szwie – Olgierd Wieczorek

33 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Państwowa Straż Rybacka i Państwowa Straż Łowiecka– Wojciech Radecki

34 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

35 KRONIKA EKOLOGICZNA – maj 2018 (eko)