AURA 6/2019 – Spis treści

2 Wraki – niewidzialne zagrożenie dla Bałtyku – Elżbieta Koniuszy

3 Permakultura – inne spojrzenie na rolnictwo – Piotr Siwek, Iwona Domagała-Świątkiewicz, Michał Wróbel

8 Ślad wodny produkcji pszenicy ozimej w Wielkopolsce – Małgorzata Holka, Jerzy Bieńkowski

12 kampinowskie bagna dostaną szansę – Jolanta Zientek-Varga

14 EKONOMIA ŚRODOWISKA Czy studentów ekonomii uczyć o trwałym rozwoju? – Tomasz Żylicz

16 energetyczne wykorzystanie biomasy – Robert Mitoraj

20 Odnawialne źródła energii Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem – instalacje BIPV – Ryszard Tytko

24 Co się dzieje z wodą w Polsce? – Jolanta Zientek-Varga

26 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 14 marca 2019 r. w sprawie pojęcia odpadu i przemieszczenia spornej mieszaniny z Republiki Czeskiej do Polski, C – 399/17 – Adam Habuda

27 Kościół wobec kryzysu ekologicznego

28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Jesteśmy blisko katastrofy klimatycznej – mamy jeszcze cień nadziei – Piotr Skubała

30 tramwajem do lasu – Olgierd Wieczorek

32 PARAGRAF I ŚRODOWISKOooInspekcja Ochrony Środowiska jako wykonujący prawa pokrzywdzonego  – Wojciech Radecki

33 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

34 KRONIKA EKOLOGICZNA – maj 2019 – (eko)

35 REcenzja Po bezdrożach Alaski – Kinga Bonenberg