AURA 7-8/2020 – Spis treści

2 KRAJE UE MUSZĄ ZWIĘKSZYĆ WYSIŁKI W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA – Elżbieta Koniuszy

   3   FOLIE BIOPOLIMEROWE NA BAZIE FURCELLERANU – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM– Ewelina Jamróz

  6    SPRAWDZONE ORAZ NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA FIZYCZNE W OCHRONIE ROŚLIN – Marek KopackI, Patrycja Maria Stępniak, Barbara Skwaryło-Bednarz, Agnieszka Jamiołkowska      

  9    PRODUKTY PSZCZELE W OCHRONIE ZDROWIA I SUPLEMENTACJI ŻYWIENIA CZŁOWIEKA – Janusz R. Mroczek, Karolina Mroczek

13 POŻARY W BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM (KWIECIEŃ 2020) – Patrycja Majewska, Jakub Sobieszczyk, Andrzej ŻarczyńskI

16    Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE – WYROK TRYBUNAŁU Z 23 KWIETNIA 2020 R. W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA WIOSENNY ODSTRZAŁ PTAKÓW W FINLANDII, C– 217/19– Adam Habuda

17 RUSZYŁ PROGRAM „MOJA WODA”

18   EKONOMIA ŚRODOWISKAO OOCHRONA ŚRODOWISKA W CHINACH – Tomasz Żylicz

20 PARK NARODOWY RIŁY – Piotr Siwek

24   ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII   BATERIE PRZEPŁYWOWE (REDOX FLOW CELL) – Ryszard Tytko

27 GŁÓG ZNANY I DOCENIANY JUŻ W STAROŻYTNOŚCI, NIE TYLKO W FITOTERAPII – Małgorzata Falencka-Jabłońska

30 REZERWAT PRZYRODY „JASNE” – PERŁA IŁAWSKIEJ ZIEMI  – Anna Grajewska, Andrzej Żarczyński

34   PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO UNIJNA STRATEGIA NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI. CZY TYM RAZEM SIĘ UDA? – Piotr Skubała

36   EKOLOGIA SERCA – Olgierd Wieczorek

37   PARAGRAF I ŚRODOWISKO INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I OSOBY FIZYCZNE – Wojciech Radecki

38   CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek

39   RECENZJA BUŁGARIA NAD POZIOM MORZA – Kinga Bonenberg