AURA 7/2010

Powodzie mogą się zdarzać coraz częścieji trzeba się do nich przygotować – Edward Garścia

Niewiele nauczyła nas powódź z 1997 roku. Powódźtraktujemy jako dopust Boży, że zdarza się raz na 100lat i że albo nas dosięgnie, albo szczęśliwie ominie.Przykładem takiego myślenia może być budowa osiedlamieszkaniowego we Wrocławiu na terenie typowo zalewowym.Rok po powodzi z 1997 rozmawiałem z Januszem Wojciechowskim,prezesem Najwyższej Izby Kontroli na temat ogromnychszkód, jakie ona wyrządziła (zob. AURA 8/98, str. 4) i czy nie możnabyło ich uniknąć.

NIEKONWENCJONALNE ZASOBY GAZU ZIEMNEGO – Jakub Siemek

Niekonwencjonalne zasoby gazu ziemnego to gaz w złożach o niskiej przepuszczalności, znajdujący się w porach o ograniczonych połączeniach między sobą; metan w pokładach węgla w stanie wolnym w szczelinach i w postaci zaadsorbowanej; gaz w skałach ilasto-mułowcowych (w łupkach ilastych) i gaz związany w postaci hydratów. Te zasoby gazu przewyższają prawie 5-krotnie zasoby gazu w skałach piaskowcowych lub wapiennych o rozwiniętej porowatości i przepuszczalności. Dominującą rolę wśród nich odgrywa gaz w skałach łupkowych. Gaz łupkowy może się znajdować w Polsce w basenie bałtyckim i lubelsko-podlaskim. Technologia jego wydobycia jest przedmiotem intensywnych badań.

WIELKA WODA – Tomasz Żylicz

Co kilkanaście lat stawiamy pytanie, czy nie da się zapobiec szkodom powodziowym w przyszłości. Udawanie, że można ryzyko powodzi zredukować do zera, jest szkodliwą fi kcją. Powódź zawsze może się wydarzyć, niezależnie od tego, ile by wydać na ochronę, a w wydatkach można pójść za daleko. Doświadczenie pokazuje, że im więcej się wyda na ochronę przeciwpowodziową, tym więcej można stracić. Ale jest dziedzina, w której przeinwestowanie nie grozi – mała retencja.

CZY ZBIORNIK DOBCZYCE SPOWODOWAŁ POWÓDŹ NA DOLNEJ RABIE W MAJU 2010? – Edyta Drożdżal, Konrad Kępski, Michał Piórecki

Jest to szczegółowa relacja o sytuacji hydrologicznej i o pracy zbiornika Dobczyce w czasie majowego wezbrania w zlewni Raby od 15 do 19 maja. Katastrofalne wezbranie w dolnym odcinku Raby, poniżej zbiornika, spowodowane było przepływem na dopływach Stradomce i Krzyworzece. Zwiększone zrzuty wody ze zbiornika, aby nie dopuścić do przelania przez zaporę, spowodowane były zwiększonym przepływem w górnej części zlewni Raby. Dotarły one w rejon Bochni po kulminacji fali ze Stradomki i Krzyworzeki.

EKOLODZY A POWÓDŹ

Katastrofalnej powodzi w maju br., która spowodowała miliardowe straty, towarzyszyło szukanie przez niektórych polityków i media winnych w środowiskach ekologicznych. W tej sytuacji Rada Krajowa partii Zieloni 2004, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz ochrony przyrody oraz przedstawiciele instytucji naukowych opublikowali list otwarty do rządu, parlamentu, władz samorządowych i mediów. W dokumencie ekolodzy przedstawiają fakty i stawiają pytania, m.in. o priorytety w gospodarce wodnej, zabudowę terenów zalewowych, wykorzystanie wiedzy i doświadczeń.

UWAGA! KLESZCZE – Krystyna Bonenberg

W lecie ruchliwość ludzi i zwierząt domowych sprawia, że zetknięcie się z kleszczami jest bardzo prawdopodobne. Z powodu łagodnych zim tych pajęczaków jest coraz więcej – w wilgotnych lasach, na łąkach i pastwiskach, skwerach i w parkach. Kleszcze są nosicielami groźnych chorób, m.in. boreliozy, tularenii, kleszczowego zapalenia mózgu, a także, zwłaszcza w USA, paraliżu kleszczowego (tick paralysis). Autorka podaje sposoby ochrony przed kleszczami.

HYDROGEOLOGIA ZACHODNICH KARPAT (4). WODY TERMALNE – Józef Chowaniec

ROZWÓJ OGNIW PALIWOWYCH – Wiesław Ciechanowicz

POWÓDŹ W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW W ŚWIETLE STATYSTYKI – Kazimierz Górka

KOSMETYKI EKOLOGICZNE – STANDARDY Z COSMOSU-u DLA KOSMETYKÓW – Barbara Włudyka

TIRY NA TORY – Jolanta Zientek-Varga

JEDZ RYBY NIE TYLKO OD ŚWIĘTA (3) – Władysław Migdał, Joanna Tkaczewska, Piotr Kulawik, Łukasz Migdał, Arkadiusz Osiecki, Karolina Latos, Maciej Przybyłko

LISTY DO REDAKCJI • O GOSPODAROWANIU NA ŻUŁAWACH • 19 GMIN WSPÓLNIE INWESTUJE

PARAGRAF I ŚRODOWISKO • USUWANIE DRZEW NA CMENTARZU WYZNANIOWYM – Wojciech Radecki

WIADOMOŚCI Z INTERNETU – Adam Wieczorek

KRONIKA EKOLOGICZNA – maj – czerwiec 2010 – (eko)

RECENZJE • BAROMETR ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU • ZMIANY POPULACYJNE W ZBIOROWISKACH GLONÓW – Kinga Bonenberg

KRZYŻÓWKA

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx