AURA 7/2019 – Artykuł wstępny

Porozumienie burmistrzów na rzecz klimatu

Światowe Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, wspierane przez Komisję Europejską, jest największym tego typu przedsięwzięciem na świecie, w którym miasta sygnatariusze zobowiązują się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i deklarują chęć wspólnych działań w przystosowywaniu się do zmian klimatu. 12-14 czerwca tego roku w Bukareszcie odbyła się 12. konferencja SET-Plan, podczas której blisko 9,7 tys. miast z UE, w tym 74 z Polski, przystąpiło do globalnego porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu.

Według szefa Europejskiego Komitetu Regionów Karla-Heinza Lambertza, porozumienie jest najważniejszym narzędziem działań na rzecz klimatu na szczeblu lokalnym. Podczas konferencji w Bukareszcie Lambertz podkreślał: „Jednym z naszych celów jest przekonanie wszystkich regionów i władz lokalnych do przyłączenia się do tej inicjatywy”. Jego zdaniem, obywatele poszczególnych państw domagają się od UE większych działań na rzecz klimatu. Przejście na gospodarkę bezemisyjną stworzy bardzo potrzebne miejsca pracy, zwiększy konkurencyjność UE i zmniejszy zależność energetyczną. Dyskusja nie powinna więc dotyczyć tego, czy powinniśmy dekarbonizować naszą gospodarkę, ale w jaki sposób to zrobić. Potrzeba tu nas wszystkich – rządów wszystkich szczebli, przemysłu, społeczeństwa obywatelskiego i obywateli” – apelował Lambertz. Jego zdaniem, należy nadal intensywnie inwestować w badania i innowacje, aby zwiększyć potencjał zielonych technologii. Zastrzegł jednak, że transformacja energetyczna powinna być sprawiedliwa i dobrze zarządzana.  „Nikt w pojedynkę nie może dokonać transformacji na czystą energię i przeciwdziałać zmianom klimatu (…). Musimy pokazać, że UE może zapewnić zrównoważoną przyszłość, która nie pozostawi w tyle żadnego kraju, regionu, miasta ani wioski” – podkreślił. Jego zdaniem kolejny budżet UE musi odpowiadać tym ambicjom.

Warto przypomnieć, że w 2018 r. UE przyjęła przepisy zobowiązań dotyczących zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z obszaru Unii do roku 2030 o co najmniej 40% – w porównaniu do wielkości emisji z 1990 r. Ponadto KE chce, aby do 2050 r. Europa stała się neutralna dla klimatu, co związane jest z realizacją Porozumienia Paryskiego z 2015 r.

Działania na rzecz poprawy stanu powietrza w naszym kraju wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia. Przez wszystkie lata swojej działalności na poprawę stanu środowiska Fundusz przeznaczył łącznie prawie 96 mld zł. Ponad połowę tej kwoty stanowiły środki krajowe (50,9 mld zł), a pozostałą część (45 mld zł)
– wsparcie zagraniczne, przede wszystkim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Specjalny numer Aury na temat działalności Narodowego Funduszu wydamy  jesienią, a w bieżącym numerze zamieszczamy relację z konferencji prasowej NFOŚiGW inaugurującej obchody jubileuszu, która odbyła się 14 czerwca tego roku w Warszawie.

W tym roku jubileusz 70-lecia obchodzi też nasze wydawnictwo, od 1949 r.
działające jako oficyna wydawnicza Naczelnej Organizacji Technicznej, a od
40 lat znane jako Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIMA-NOT, które obecnie wydaje 34 czasopisma fachowe. Od 46 lat jest wydawcą miesięcznika Aura. Materiał jubileuszowy drukujemy na str. 5.

Elżbieta Koniuszy