AURA 7/2019 – Spis treści

 2 Porozumienie burmistrzów na rzecz klimatu – Elżbieta Koniuszy

 3 30 lat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. wielkie zmiany –Jolanta Zientek-Varga

 6 Owady alternatywnym źródłem białka dla ludzi i zwierząt gospodarskich – Janusz R. Mroczek, Mariusz Rudy, Karolina Mroczek

10 Uprawa morwy białej – Barbara Skwaryło-Bednarz, Marek Kopacki, Agnieszka Jamiłkowska, Anna Krzepiłko

13 Atlas Rolny. Wspólna polityka rolna wymaga zmian – Jolanta Zientek-Varga

16 EKONOMIA ŚRODOWISKA zielony paradoks – Tomasz Żylicz

18 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 8 maja 2019 r. w sprawie hierarchii postępowania z odpadami we Włoszech, C – 305/18 – Adam Habuda

19 Park Narodowy Bałkanów Środkowych – Piotr Siwek

24 Odnawialne źródła energii Sprężarki pomp ciepła zasilane z fotowoltaikI – Ryszard Tytko

27 IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. XXVI Kongres Techników Polskich. Inżynier Przyszłości – (eko)

28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Kryzys bioróżnorodności zagrożeniem równie dużym jak kryzys klimatyczny
– Piotr Skubała

30 siedem seansów – Olgierd Wieczorek

31 prof. dr hab. inż. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki  – Wojciech Przegon

32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Udaremnienie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska – Wojciech Radecki

33 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

34 KRONIKA EKOLOGICZNA – czerwiec 2019 – (eko)

35 REcenzja Dokonania małopolskich inżynierów w budowie niepodległej Polski – Kinga Bonenberg