AURA 8-9/2017 – Spis treści

3 WPŁYW DŹWIĘKU W ŚRODOWISKU NA ATRAKCYJNOŚĆ KRAJOBRAZU TERENÓW REKREACYJNYCH – Magdalena Miterska
7 ZASTOSOWANIE OLEJKÓW ETERYCZNYCH W FOLIACH BIOPOLIMEROWYCH – Monika Jackowska, Elżbieta Pisulewska, Ewelina Jamróz
10 REZERWAT TORFOWISKOWY „BRODUSZURKI” – Paweł Wolański, Czesława Trąba, Krzysztof Rogut
14 KIEŁKI ROŚLIN KAPUSTOWATYCH – ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA – Anna Krzepiłko, Barbara Skwaryło-Bednarz, Iwona Zych-Wężyk
18 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII — ENERGETYKA WODNA (2) – Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko
22 EKONOMIA ŚRODOWISKA — EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA PO RAZ DRUGI – Tomasz Żylicz
24 UŻYTKOWANIE ALPAK – Henryka Bernacka, Ewa Peter, Angelika Sikorska
26 TAJEMNICA SYLFIONU – PIERWSZEJ ZNANEJ ROŚLINY WYTĘPIONEJ PRZEZ CZŁOWIEKA – Przemysław Piotr Tomczyk
28 Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE — WYROK TRYBUNAŁU Z 26 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE WPŁYWU BUDOWY ELEKTROWNI WĘGLOWEJ NA SIEDLISKA PRZYRODNICZE W BIEGU ŁABY W NIEMCZECH, C- 42/16 – Adam Habuda
29 KORZYSTNE ZMIANY PRZEPISÓW DLA BENEFICJENTÓW PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI”
30 LAS W MIEŚCIE. GOSPODARKA LEŚNA W LESIE WOLSKIM – Miłosz Podwika, Katarzyna Sołek-Podwika
34 ZGODNIE Z NATURĄ I TRADYCJĄ, KANADYJSCY AMISZE I MENNONICI – Regina Cyganik, Władysław Pomarański
37 BŁYSK SZPRYCHY – Olgierd Wieczorek
38 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO — RATUJMY REKINY, PÓKI JESZCZE SĄ – Piotr Skubała
40 PARAGRAF I ŚRODOWISKO — USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW W PARKU KRAJOBRAZOWYM – Wojciech Radecki
41 CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek
42 KRONIKA EKOLOGICZNA – czerwiec – lipiec 2017 (eko)
43 RECENZJA – EUROPA OCZAMI PROF. MACIEJA NOWICKIEGO –Jolanta Zientek-Varga