AURA 8 – Artykuł wstępny

Szanowni Państwo,

drodzy czytelnicy AURY

mam dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą. Od której zacząć? Od złej, żeby na koniec było optymistyczniej.

W Beskidzie Małym w parku krajobrazowym przy rezerwacie przyrody i obszarze Natura 2000, będącymi pod zarządem Nadleśnictwa Andrychów,  ma powstać wielki ośrodek narciarski. Inwestorem jest firma Czarny Groń, której  ośrodek narciarski w Rzykach został nielegalnie rozbudowany w 2009 r. i do dzisiaj nie został zalegalizowany. Teraz inwestor chce rozbudować ośrodek kosztem  przyrody i wbrew stanowisku mieszkańców sołectwa.

To jedne z najniższych gór w Polsce. Szczyt, na którym ma być zlokalizowana nowa infrastruktura, to m.in. Potrójna –wysokość 833 m n.p.m.  Przy ubogich zasobach wodnych Beskidu Małego, nie ma szans na sztuczne dośnieżanie stoków bez konfliktu o dostępność zasobów wodnych, przeznaczonych dla miejscowej ludności.

Lasy Beskidu Małego mają ogromną wartość przyrodniczą. Są m.in.  siedliskami trzech dużych drapieżników Polski: wilka, rysia i niedźwiedzia. Pod topór pójdzie
50 ha lasu, niwelacja zniszczy także polany śródleśne. Realizacja inwestycji jest równoznaczna z likwidacją Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

Lasy Państwowe podlegają Ministrowi Środowiska. O niewyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia terenów leśnych pod inwestycje narciarskie, 30 lipca br.  wystąpiło do ministra 21 organizacji społecznych  i stowarzyszeń. Ich apel można przeczytać http://bit.ly/2M49MxM.  Będziemy się sprawie przyglądać.

  Dobra wiadomość z  województwa kujawsko-pomorskiego. Nowo utworzony  Park Krajobrazowy Góry Łosiowe został włączony do Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Powstał przy północnej granicy województwa, w gminach Grudziądz i Rogóźno, na obszarze 4,8 tysiąca hektarów. To urozmaicony krajobrazowo teren polodowcowy, pokryty najlepiej zachowanym w kraju polem wydmowym i wysoczyzna morenowa. To rozległy kompleks leśny i położone w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły międzywale  oraz dno doliny Wisły i Osy. Występuje tu 119 gatunków ptaków, kilkadziesiąt gatunków ryb. To także korytarz migracyjny łosi. W granicach parku znajdują się  54 pomniki przyrody. Park Krajobrazowy Góry Łosiowe został utworzony w maju 2018 roku na mocy uchwały sejmiku województwa, po uzgodnieniu jego kształtu z samorządami lokalnymi z tego obszaru oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Obecnie pod skrzydłami Urzędu Marszałkowskiego działa 10 parków krajobrazowych.

I tak to jest.  Jedni doceniają to, co daje nam przyroda, inni przeliczają to na pieniądze. A jak wiadomo, za pieniądze nie wszystko można kupić.

Z taką refleksją zostawiam Państwu sierpniowy numer AURY, w którym, jak zwykle, ciekawe i ważne tematy. Korzyści i przyjemności z czytania  życzę.

Regina Cyganik