AURA 8/2019 – Spis treści

2 Krzemionki Opatowskie na liście światowegodziedzictwa UNESCO – Elżbieta Koniuszy

Skład chemiczny morwy białej oraz wykorzystanie związków bioaktywnych na bazie tej rośliny – Barbara Skwaryło-Bednarz

6 Bóbr – nietypowe źródło mięsa – Renata Stanisławczyk

11 krakowskie spotkanie polskich inżynierów – Janusz Kowalski

12 Wyzwania na najbliższe lata – Jolanta Zientek-Varga

14 Oświetlenie zabytków w Krakowie na przykładzie kościoła świętego Józefa w Podgórzu – Urszula Bylinowska, Anna Czaplicka, Tomasz Ściężor

18 Odnawialne źródła energii Ogrzewanie budynku za pomocą folii i mat elektrycznych – Ryszard Tytko

22 EKONOMIA ŚRODOWISKA Cena dwutlenku węgla – Tomasz Żylicz

24 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 12 czerwca 2019 r. w sprawie celów ochrony obszaru Natura 2000 w belgijskiej Walonii, C – 321/18 – Adam Habuda

25 Współpraca sieciowa na rzecz wzrostu eko-innowacji – Agnieszka Czaplicka-Kotas, Agnieszka Nowaczek,  Joanna Kulczycka

28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO „Jaką część planety powinniśmy wziąć pod ochronę?”– Piotr Skubała

30 hybryda – Olgierd Wieczorek

32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Las ochronny– Wojciech Radecki

33 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

34 KRONIKA EKOLOGICZNA – lipiec 2019 – (eko)

35 REcenzja Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku – Kinga Bonenberg