AURA 9/2016 – Artykuł wstępny

Szanowni Państwo,
drodzy czytelnicy AURY

Mimozami jesień się zaczyna – tak, to już we wrześniu idzie jesień i prosto w nasz próg. Tyle poeci.
We wrześniu również kilka ważnych dat związanych z ochroną środowiska.
16 września – Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1994 roku. Stanowiąca kruchą powłokę gazową warstwa ozonowa chroni Ziemię przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych, pomagając zachować życie na naszej planecie. Zanik tej warstwy powoduje ocieplenie klimatu, które ma niszczący wpływ na biosferę. To już wiemy, ale czy wystarczająco dużo robimy? Piszemy o tym, nawiązując do encykliki Laudato Si`, w której papież Franciszek przypomina, że pieniądze są po to, żeby rozwiązywać problemy, a nie kupować czyste sumienie.
19 września – Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk. Podjęcie i koordynację działań na rzecz ich spójnej ochrony ułatwiła integracja europejska i powstające na całym jej terenie obszary Natura 2000. Warto pamiętać, że siedlisko (habitat) oznacza zespół różnych czynników, działających w danym miejscu na rozwój poszczególnych organizmów, ich populacji lub całej biocenozy, zespołu wszystkich organizmów żywych, bakterii, grzybów, roślin i zwierząt. Przyroda to skomplikowany system zależności, przypominający splątaną sieć, gdzie każdy element ma swoje miejsce, a jego zniknięcie powoduje dezintegrację całości. Piszemy o tym w artykule Symbiotyczna planeta.
22 września jeździmy rowerami i komunikacją miejską, bo to Dzień bez Samochodu, obchodzony na całym świecie od 2000 roku. Ciekawostka – w Dżakarcie pomysł tak się spodobał, że od 2012 roku w niektórych częściach stolicy obowiązuje w każdą niedzielę. Wiadomo, że niska emisja to jedna z głównych przyczyn smogu w wielkich miastach. W numerze publikujemy dwa pierwsze referaty, wygłoszone podczas I Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem. Następne w kolejnych wydaniach AURY.
Zachęcam ponadto do przeczytania artykułów o tradycjach dożynkowych, o tym co król Karol kupił królowej Karolinie – str 30, i dlaczego warto pójść do lasu.
Kończąc temat o tym, co obchodzimy we wrześniu, mam dla Państwa kilka nietypowych i dziwacznych świąt. Na przykład:
– 2 września – Dzień Dużego Rozmiaru,
– 8 września – Dzień Dobrych Wiadomości,
– 22 września – Dzień Ćwiczenia przed Lustrem Prośby o Podwyżkę.

Wybór zostawiam szanownym czytelnikom -:)

Regina Cyganik
redaktor naczelna