AURA 9/2016 – Spis treści

3 Wprowadzenie do tematyki walki ze smogiem w Krakowie – Florian Gambuś, Olga Gorczyca, Małgorzata Koncewicz-Baran, Jerzy Wieczorek
8 Klimat miasta a zanieczyszczenia powietrza – Anita Bokwa
14 Kraków żegna dr. Wernera Köhlera, konsula generalnego Niemiec – rozmowa z konsulem Wernerem Köhlerem
16 Odnawialne źródła energii ● Systemy grzewcze z pompą ciepła – Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko
19 Zdrowe życie na zdrowej planecie ● Zanim wyrzucisz, pomyśl, jak długo rozkładają się śmieci w morzu – (rc)
20 Czysta co do kropelki
22 EKONOMIA ŚRODOWISKA ● Co głosi encyklika Laudato si`? – Tomasz Żylicz
24 Święto plonów, dożynki – Czesława Trąba, Krzysztof Rogut
26 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO ● Symbiotyczna planeta 
– Piotr Skubała
28 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości EU Wyrok Trybunału z 9 czerwca 2016 r. w sprawie uprawnień do emisji dwutlenku węgla ze składowanego węgla kamiennego, C– 158/15– Adam Habuda
29 Borem, lasem– Olgierd Wieczorek
30 Koral – Agnieszka Bywalec
32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO ● Usuwanie drzew na podstawie nieostatecznego zezwolenia uzależnionego od nasadzeń zastępczych – Wojciech Radecki
33 Ciekawostki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek
34 KRONIKA EKOLOGICZNA – lipiec – sierpień 2016 (eko)
35 RECENZJE ● Rare Cardiovascular Diseases. From Classification to Clinical Examples – Kinga Bonenberg