AURA 9/2017 – Artykuł wstępny

Szanowni Państwo,
drodzy czytelnicy AURY

Jesteśmy narodem, który zwarty i solidarny staje do walki, gdy wróg u bram. Narodem rozpolitykowanym,
rozdyskutowanym, przy okazji wiecznie narzekającym. W czasach słusznie minionych mówiono, że byliśmy
najweselszym barakiem w demoludach.
Teraz przyszło nam żyć w ciekawych czasach, które pozwalają na samodzielność, kreatywność, prawo
do posiadania i wyrażania własnego zdania. Dojrzałość społeczeństwa można mierzyć umiejętnością podejmowania
dyskusji, przedstawianiem racjonalnych argumentów, dopuszczaniem racji wszystkich stron. Oczywiście pod
warunkiem nieprzyjmowania założenia, że prawda jest tylko nasza. Jakie to trudne, widzimy na co dzień. W każdej
sprawie, na każdy temat – gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Jednak w sprawach wielkiej wagi potrzebna jest
zgoda. Często trudna do wypracowania, ale niosąca nieocenione korzyści dla wszystkich.
Wrześniową AURĘ zaczynamy przedrukiem dwóch listów w sprawie Puszczy Białowieskiej.
Pierwszy – List Otwarty do Ministra Środowiska z 30 czerwca br., podpisany przez profesorów, przedstawicieli
nauk przyrodniczych i leśnych z wyższych uczelni, instytutów badawczych, Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Rady
Naukowej Leśnictwa przy premierze RP.
Drugi list, będący odpowiedzią na ten List Otwarty, napisany także przez przedstawicieli nauk przyrodniczych
i leśnych, skierowany również do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Publikujemy obydwa dokumenty z taką refleksją, że Puszcza jest niejako domem leśników, a nikt bezmyślnie
własnego domu nie dewastuje.
Konieczna jest rzeczowa dyskusja w środowisku naukowym, zarówno zwolenników, jak i przeciwników aktualnego
modelu zarządzania i gospodarowania Puszczą Białowieską.
Wypracowanie wspólnego stanowiska może skończy spory i pomoże zdezorientowanym miłośnikom i obrońcom
Puszczy.
Do tematu wrócimy w kolejnym wydaniu AURY.

Regina Cyganik
redaktor naczelna