AURA 9/2017 – Spis treści

3 LISTY OTWARTE ŚRODOWISKA NAUK PRZYRODNICZYCH I LEŚNYCH W SPRAWIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
9 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW I REKULTYWACJA TERENU PO EKSPLOATACJI RUD URANU ZE ZŁOŻA ŽIROVSKI VRH – Łukasz Gawor, Iwona Jonczy
13 Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE Z 1 CZERWCA
2017 R. W SPRAWIE EKSPLOATACJI ELEKTROWNI WODNEJ W AUSTRII, C- 529/15 – Adam Habuda
14 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – PRĄDNICE ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH WODNYCH (1) – Agata Prusek, Ryszard Tytko
16 ROZRÓD KOTÓW – NATURALNY CZY KONTROLOWANY? – Ewa Peter, Natasza Święcicka, Henryka Bernacka, Dominika Gulda
19 OKO ZA OKO… – Olgierd Wieczorek
20 EKONOMIA ŚRODOWISKA  EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA PO RAZ TRZECI – Tomasz Żylicz
22 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  KORALOWCE – CZY SPEŁNI SIĘ CZARNY SCENARIUSZ? – Piotr Skubała
24 ŁOŚ (ALCES ALCES) – Agnieszka Bywalec
26 PARAGRAF I ŚRODOWISKO  KARA PIENIĘŻNA ZA ZNISZCZENIE DRZEW NA GRUNTACH ROLNYCH – Wojciech Radecki
27 CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek