AURA 9/2018 – Artykuł wstępny

Szanowni Państwo,

drodzy czytelnicy AURY

W Starym Testamencie, w  Księdze Rodzaju czytamy, że kiedy Bóg stwarzał świat polecił ludziom:

«Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną”.  Na pewno nie miał Pan na myśli tego, jak zawładnął Ziemią człowiek niszczyciel.

Naukowcy z różnych ośrodków na świecie  przygotowują potwierdzenie tezy,  zaproponowanej przez Paula Crutzena, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii,  że żyjemy obecnie we własnej epoce geologicznej  zdominowanej działalnością człowieka.  Nie wyznaczają jej odciski  pancerzyków w skałach, ale promieniowanie jądrowe w glebie, plastiki w oceanach, sadze na dnach jezior oraz gruba warstwa betonu wszędzie. Naukowcy doszli do porozumienia i określili od kiedy trwa ta nowa epoka. Tak zwany ANTROPOCEN rozpoczął się w 1950 roku, gdy odnotowano znaczny wzrost radioaktywnych odpadów, pozostałych po testach broni nuklearnej na początku zimnej wojny.

Produkujemy niewyobrażalne ilości śmieci. Przykład ?

Na północ od Hawajów na powierzchni Pacyfiku unosi się 15 mln km kwadratowych śmieci pochodzących i z lądów i ze statków. Porwane przez prądy morskie, robiąc pętlę pomiędzy Ameryką i Azją,  zbierają się na środku północnego Pacyfiku. Zajmują nieco więcej niż powierzchnia całej Europy liczonej aż po Ural. Taki obszar zajmuje Wielka Pacyficzna Plama Śmieci o ł?cznej masie 100 mln ton.

W?wyniku dzia?alno?ci cz?owieka (og?lnie m?wi?c) ociepla si? klimat. Tu przyk?ad?w podawa? nie trzeba, ale zszokowa?a mnie informacja, ?e zesz?ej zimy w?kolonii na Antarktyce wyklu?o si? 18 tysi?cy pingwink?w. Przetrwa?y tylko dwa!  Reszta pad?a z?g?odu ? po?owy przemys?owe i?zmiany klimatu gro?? zag?ad? niezliczonych gatunk?w. ?egnajcie Pingwiny Kr?lewskie ? naukowcy ostrzegaj?, ?e zmiany klimatu je wyko?cz?.

Ale, na szcz??cie, cz?owiek niszczyciel  ma coraz wi?ksz? ?wiadomo?? tego co robi.

Od lat piszemy w?AURZE o?zmianach klimatycznych i?ich konsekwencjach.  W?tym numerze, w?rubryce przemy?le? przyrod? na nowo, artyku? oącznej masie 100 mln ton.

W wyniku działalności człowieka (ogólnie mówiąc) ociepla się klimat. Tu przykładów podawać nie trzeba, ale zszokowała mnie informacja, że zeszłej zimy w kolonii na Antarktyce wykluło się 18 tysięcy pingwinków. Przetrwały tylko dwa!  Reszta padła z głodu – połowy przemysłowe i zmiany klimatu grożą zagładą niezliczonych gatunków. Żegnajcie Pingwiny Królewskie – naukowcy ostrzegają, że zmiany klimatu je wykończą.

Ale, na szczęście, człowiek niszczyciel  ma coraz większą świadomość tego co robi.

Od lat piszemy w AURZE o zmianach klimatycznych i ich konsekwencjach.  W tym numerze, w rubryce przemyśleć przyrodę na nowo, artykuł o ogromnej roli przyrody w walce ze zmianami klimatu, w dziale ekonomia środowiska – rozważania o artykule 6 Porozumienia Paryskiego w związku ze zbliżającym się światowym szczytem klimatycznym w Katowicach. Jest to zapowiedź  dyskusji naukowców w cyklu artykułów, które będziemy publikować w kolejnych numerach..

A teraz niech każdy z nas pomyśli co zrobić albo czego nie robić, by uniknąć zafoliowania naszego pięknego świata. 

Regina Cyganik