AURA 9/2018 – Spis treści

3 Wpływ fal akustycznych o małych częstotliwościach na atrakcyjność terenów rekreacyjnych – Małgorzta Miterska

6 Rolnictwo miejskie: potrzeby, nadzieje i realia upraw w środowisku zurbanizowanym (3) – Tomasz Jeleński

10 Analiza potrzeb wodnych na przykładzie plantacji drzew kauczukowych w Bongo (Wybrzeże Kości Słoniowej) Jerzy J. Niziński, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Leszek Książek, Krzysztof Gawroński, Barbara Skowera, Zbigniew Zuśka, Jakub Wojkowski

15 Odnawialne źródła energii Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła w oparciu o paliwa biogazowe– agregaty kogeneracyjne (CHP) – Agata Prusek, Ryszard Tytko

18 Porozmawiajmy o ogrodach Regina Cyganik rozmawia ze Zbigniewem Myczkowskim

22 EKONOMIA ŚRODOWISKA Artykuł 6 Porozumienia Paryskiego – Tomasz Żylicz

24 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 26 lipca 2018 r. w sprawie organizmów uzyskanych w drodze mutagenezy, C – 528/16 – Adam Habuda

25 W trosce o czystszą produkcję

28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Przyroda    największym sprzymierzeńcem w walce ze zmianami klimatu – Piotr Skubała

30 Jest deska, jest sęk – Olgierd Wieczorek

32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO  Zmiana granic parku krajobrazowego – Wojciech Radecki

33 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

34 KRONIKA EKOLOGICZNA – lipiec – sierpień 2018 (eko)

35 Recenzja Skok na smog – Kinga Bonenberg