AURA 9/2019 – Spis treści

2 PLAN PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY – Elżbieta Koniuszy

3 EKONOMICZNE I ZDROWOTNE KOSZTY NISKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA – SYTUACJA W POLSCE – Monika Załuska

6 CZĄSTKI MIKROPLASTIKU W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM W KRAKOWIE – Wanda Wilczyńska-Michalik, Kinga Borek, Marek Michalik

11 BIODEGRADOWALNE MATERIAŁY WŁÓKNISTE DLA ROLNICTWA – Piotr Siwek, Andrzej Libik, Iwona Domagała-Świątkiewicz, Andrzej Kalisz, Izabella Krucińska, Michał Puchalski, Danuta Ciechańska, Konrad Sulak

14 MAZOWSZE KRÓLUJE – Jolanta Zientek-Varga

18 EKONOMIA ŚRODOWISKA SPRAWIEDLIWOŚĆ EKOLOGICZNA – Tomasz Żylicz

20 Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE WYROK TRYBUNAŁU Z 11 LIPCA 2019 R. W SPRAWIE WSPIERANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, C – 180/18. C-286/18. C-287/18 – Adam Habuda

21 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ENERGIA GEOTERMALNA – NISKOEMISYJNE CIEPŁOWNICTWO – Ryszard Tytko

25 LAS A OCHRONA PRZYRODY – Tadeusz Peter

28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO ZMIANY KLIMATU DRASTYCZNIE ZMIENIĄ ROŚLINNOŚĆ ZIEMI– Piotr Skubała

30 ZŁAPAĆ SŁOŃCE – Olgierd Wieczorek

32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO WODNY REZERWAT PRZYRODY – Wojciech Radecki

33 CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek

34 KRONIKA EKOLOGICZNA – sierpień 2019 – (eko)

35 RECENZJA – PROFESOR STEFAN MICHALIK WE WSPOMNIENIACH – Kinga Bonenberg