AURA 11/2016 – Spis treści

3 Smog w Krakowie – spojrzenie w przyszłość z perspektywy historycznej – Wanda Wilczyńska-Michalik, Bartłomiej Pietras,
Marek Michalik
9 Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie miesz-kańców Krakowa – Anna Prokop-Staszecka
11 Zielone dachy – inspiracja z przeszłości, wymóg przyszłości – Małgorzata Frazik-Adamczyk
16 Wpływ turystyki konnej na środowisko – Magdalena Drewka, Dominika Gulda
19 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości EU Wyrok Trybunału z 28 lipca 2016 r. w sprawie obrotu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych przez elektrownię węgla kamiennego w Niemczech, C– 457/15 – Adam Habuda
20 Odnawialne źródła energiio Pompa ciepła z bezpo-średnim odparowaniem czynnika– Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko
22 EKONOMIA ŚRODOWISKA Analiza kosztów i korzyści w ochronie środowiska– Tomasz Żylicz
23 Gaudeamus na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
24 Samorządy inwestują w OZE – Jolanta Zientek-Varga
25 Ekologiczny powiat brodnicki
26 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Czy Ziemia jest superorganizmem? – Piotr Skubała
29 Jesienny splin – Olgierd Wieczorek
30 Perły – Agnieszka Bywalec
32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Wspinaczka w parku narODOWYM – Wojciech Radecki
33 ciekawostki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek
34 KRONIKA EKOLOGICZNA – wrzesień – październik 2016 (eko)
35 RECENZJE Grzyby prozdrowotne. Przyrodolecznictwo z tradycją odkryte na nowo – Kinga Bonenberg