Patronaty

Beznazwy-3

III Międzynarodowa Konferencja

 

„Miejsce i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym” odbędzie się w dniach 25-26 listopada br.

w Stajniach Książęcych Muzeum Zamkowego w Pszczynie (I dzień)

oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu (II dzień).

Referaty dotyczyć będą m.in. możliwości łowiectwa w ochronie różnorodności biologicznej; stosunku ludzi do zwierząt; dlaczego myśliwi są krytykowani; co dalej z niektórymi gatunkami chronionymi, zadań rolnictwa w obowiązujących w Polsce programach ochrony środowiska

Konferencja zorganizowana przez Gminę Suszec, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach, Śląską Izbę Rolniczą, Nadleśnictwa Kobiór oraz kół łowieckich rejonu pszczyńskiego odbędzie się pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska oraz Marszałka Województwa Śląskiego.

AURA jest patronem medialnym konferencji.

NotkaForum

patronat

Zegluga srodladowaDOBRY AURA 7 ogl 2

Zaproszenie_EKOLARY PIE_2019

Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wraz z Fundacją „Facultas Iuridica” oraz Kołem Naukowym Prawa Ochrony Środowiska zapraszają na konferencję naukową pt. Aktualne problemy gospodarowania odpadami” organizowaną w dniach 9-10 maja 2019 r. w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Głównym celem konferencji będzie zidentyfikowanie aktualnych problemów prawa gospodarowania odpadami i przybliżenie ich nie tylko pod kątem regulacji prawnej, ale i umożliwienia zrozumienia – zwłaszcza osobom mającym na co dzień kontakt tylko z prawem – jakie problemy faktyczne stara się ono objąć. Organizatorzy zapraszają reprezentantów ośrodków akademickich (pracowników naukowych, doktorantów, studentów), a także przedstawicieli administracji publicznej i organizacji ekologicznych. AURA jest patronem medialnym konferencji.

AURA 2 patronat

lego_Aura Prezentacja programu PowerPoint

 

Zielen_dla_czystego_powietrza_plakat

 

 

PLAKAT ENERGIA

 

 

image description

 

Zapowiedz_Ekolaury_2016

 

 

 

 

Pobierz plik PDF

 

 

Konferencja jakość powietrza a zdrowie_komunikat III-1

 

 

Więcej informacji na temat: Konferencja jakość powietrza a zdrowie_komunikat III

 

 

 

banner_2014.cdr

 

 

V Festiwal Dypolomatyczny

 

DATA: 21-23 maja 2014 r.

MIEJSCE: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sala Wystawowa A, ul. Krupnicza 33, Kraków; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1

 

FESTIWAL DYPLOMATYCZNY to unikatowe, interdyscyplinarne wydarzenie o tematyce międzynarodowej, które łączy w sobie konferencję naukową, Turniej Negocjacyjny oraz warsztaty. W tym roku po raz piąty Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego rozwija ten projekt. Myślą przewodnią piątej edycji Festiwalu Dyplomatycznego jest Współczesna dyplomacja a zmiany klimatyczne.

Zmiany klimatyczne są jednym z największych wyzwań współczesnej dyplomacji. W tym stosunkowo nowym zjawisku duże znaczenie przypisuje się lobbingowi ze strony dużych koncernów oraz aktywnym organizacjom pozarządowym. Jakie powiązania naprawdę mają znaczenie? Czy istnieje efektywna dyplomacja klimatyczna? Jakie są szanse na osiągnięcie kompromisu w przeciwdziałaniu szkodliwym zmianom w środowisku naturalnym? To jedynie podstawowe pytania, które stawiają sobie organizatorzy.

Festiwal to nie tylko ogólnopolska konferencja naukowa. To także Turniej Negocjacyjny, który realizowany jest, po raz kolejny, we współpracy z partnerem strategicznym projektu, firmą szkoleniową Neraida (www.neraida.pl) Turniej oparty jest na tzw. case studies – wielostronnych grach, których uczestnicy, obierając wylosowane role, mają za zadanie osiągnąć porozumienie dające im największe – w kontekście scenariusza – korzyści. Rozgrywki poprzedzone są profesjonalnym szkoleniem, przeprowadzanym przez specjalistów z firmy Neraida, którzy następnie oceniają negocjacje prowadzone przez uczestników. Kompleksowe przygotowanie oraz profesjonalni sędziowie gwarantują naprawdę wysoki poziom rozgrywek. Z pewnością dużą motywacją dla drużyn jest nagroda główna, a mianowicie wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, ufundowany przez Panią Europoseł – Różę Thun (www.rozathun.pl)

 

Więcej szczegółów na stronie festiwal.kssm.pl. Zapraszamy!

 

Aura objęła patronatem medialnym 12. Konferencję Naukową POL-EMIS 2014 organizowaną przez Politechnikę Wrocławską, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska. Konferencja odbędzie się w dniach 4–7 czerwca 2014 r. w hotelu Relaks w Karpaczu.

Tematyka konferencji dotyczy: oceny zagrożeń środowiska emisją zanieczyszczeń, charakterystyki źródeł emisji, monitoringu i metod pomiarowych zanieczyszczeń powietrza, procesów, technologii i urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych, modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, ekologicznych aspektów zastosowania odnawialnych źródeł energii i procesów współspalania oraz zarządzania jakością powietrza.

Szczegółowe informacje oraz karta uczestnictwa dostępne są na stronie konferencji www.pol-emis.pwr.wroc.pl oraz pod adresem pol-emis@pwr.wroc.pl. Termin zgłoszenia upływa 28 marca 2014 r. Na pełne teksty artykułów (8-10 stron) organizatorzy czekają do 18 kwietnia 2014 r.

W programie konferencji znajdą się wystąpienia plenarne, sesja plakatowa oraz prezentacja stoisk firmowych.

 

———————-

 

W dniach 20 – 22 listopada 2013 r. w Łodzi w Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE Politechniki Łódzkiej odbędzie się „IV Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Produkcją – ICPM 2013”. Organizatorem konferencji jest Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej oraz Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. Omawiana będzie m. in. problematyka organizacji i zarządzania procesami wytwórczymi, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, projektowania systemów produkcyjnych i logistycznych, zarządzania środowiskowego oraz kosztów zarządzania produkcją. Więcej informacji o konferencji na stronie: www.icpm.woiz.pl

 

———————-

 

Z okazji z okazji Jubileuszu 60-lecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 18 października br. o godz. 10.00 w Centrum Kongresowym UR przy al. 29 Listopada 46 odbędzie się uroczysta konferencja pt. „Uniwersytet Rolniczy – tradycja i nowoczesność”. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Barbara Kudrycka oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisław Kalemba.

Program Konferencji Jubileuszowej przedstawia się następująco:

10.00 Rozpoczęcie – powitanie gości przez JM Rektora UR w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady

10.30 Wystąpienia Prorektorów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (historia, teraźniejszość i przyszłość UR)

11.00 Wręczenie medali jubileuszowych

11.15 Wystąpienie zaproszonych gości

11.45 Przerwa na kawę

12.15 Referat prof. dra hab. inż. Stanisława Cebuli „Życie i działalność prof. dra hab. Tadeusza Wojtaszka

12.45 Odsłonięcie popiersia prof. dra hab. Tadeusza Wojtaszka

13.15 Spotkanie okolicznościowe w lokalu przy ul. Klemensiewicza 3

19.30 Koncert Jubileuszowy „Imagine” – Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33

Obchody Jubileuszu 60-lecia istnienia Uniwersytetu Rolniczego uświetni specjalnie na tę okoliczność przygotowany Koncert Jubileuszowy pt. „Imagine”.

Wykonawcami Koncertu będą znakomici artyści: Monika Węgiel – wybitnie utalentowana wokalnie aktorka Teatru Współczesnego w Warszawie. Oprócz Moniki Węgiel wystąpi Michał Łanuszka – aktor, piosenkarz, muzyk, znany prezenter Radia RMF Classic. Solistom towarzyszyć będzie znana i lubiana przez polską publiczność Orkiestra OBLIGATO pod kierownictwem jej założyciela Jerzego Sobeńko. Koncert poprowadzi jego autorka Jolanta Suder.

———————-

Projekt Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego.

Przeprowadzona w latach międzywojennych i 60. XX wieku regulacja spowodowała, że dolina górnej Wisły utraciła swój naturalny, „dziki” charakter. Koryto zostało wyprostowane, meandry zostały poprzecinane wałami przeciwpowodziowymi. Rozwój przemysłu, rolnictwa i związane z nim chemiczne skażenie rzeki, odprowadzanie nieczyszczonych ścieków komunalnych dokończyły dzieła zniszczenia rzeki. Obecnie, w związku z poprawą stanu środowiska, pojawia się szansa na przynajmniej częściowe przywrócenie Wiśle jej naturalnych przyrodniczych funkcji. Temu celowi ma m.in. służyć planowany projekt.

Starorzecza są siedliskiem licznych gatunków chronionych, w szczególności zagrożonych wyginięciem: grzybieńczyka wodnego i kotewki orzecha wodnego. Stanowią ważne w skali lokalnej ostoje przyrody i istotny element doliny Wisły – najważniejszego w Polsce korytarza ekologicznego. Ich zachowanie jest niezbędne dla jego dalszego prawidłowego funkcjonowania.

Starorzecza, oprócz przyrodniczej, mogą pełnić i pełnią także inne funkcje, ważne ze społecznego punktu widzenia:

  • stanowią atrakcyjny element krajobrazu
  • są miejscem odpoczynku i rekreacji (wędkarstwo)
  • mogą być wykorzystane dla edukacji przyrodniczej, ekologicznej, a nawet historycznej (wzdłuż staro- rzeczy Wisły przebiega historyczna granica pomiędzy Śląskiem a Małopolską, dziś woj. małopolskiego i śląskiego)
  • mogą też być miejscem realizacji projektów w ramach czynnej ochrony przyrody.

Realizacja projektu spowoduje m.in.:

  • zachowanie i wzrost bioróżnorodności starorzeczy Wisły popularyzacja walorów przyrodniczych starorzeczy i idei ich ochrony
  • wzrost zainteresowania doliną Wisły jako miejscem rekreacji, „powrót człowieka nad Wisłę”
  • promocję Wisły jako ważnej ostoi przyrody i korytarza ekologicznego,
  • uświadomienie społeczeństwu konieczności jego ochrony

Projekt będzie realizowany na małopolskim odcinku Wisły, w szczególności na obszarach ostoi sieci Natura 2000 PLB120009 Stawy w Brzeszczach, PLB120005 Dolina Dolnej Skawy i PLH120008 Koło Grobli, a także na obszarze nowych ostoi siedliskowych obejmujących starorzecza Wisły.

Przewidywane działania:
W ramach projektu przewidujemy podjęcie kompleksowych działań, które przyczynią się do odnowienia i zachowania walorów starorzeczy, wzmocnienia ich ww. funkcji. Będą to działania inwestycyjne, prawne, edukacyjne, informacyjne i promocyjne.

Czas trwania projektu: 3 lata (2012-2015)
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

strona projektu

www.wisliska.pl

———————-

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx
situs togel online situs togel online terpercaya Bandar togel Slot situs togel online terpercaya situs togel online terpercaya bandar togel online terpercaya bandar togel terpercaya toto macau togel macau situs judi slot online deposit pulsa bandar togel terpercaya Judi Slot Deposit Pulsa Slot online terpercaya Bandar togel terpercaya bandar togel online terpercaya situs togel online terpercaya bandar togel terpercaya situs togel online terpercaya situs togel macau terpercaya togel online agen slot online terpercaya situs togel Online Terpercaya Situs Judi togel terpercaya Togel Macau terpercaya Situs togel online togel toto Macau terpercaya Bandar togel macau online terpercaya Situs togel macau terpercaya Bandar togel slot online Bandar togel online TOTO MACAU situs togel online terpercaya situs togel online terpercaya situs togel online terpercaya