Do Autorów

 

 

Dla ułatwienia wspólnej pracy zwracamy się z prośbą do wszystkich Autorów nadsyłających nam artykuły o stosowanie następujących zasad:

  • nadesłany artykuł nie może być publikowany w całości lub części w innym czasopiśmie ani równocześnie przekazany do opublikowania w nim. Nadesłanie pracy do redakcji uważa się za jednoznaczne z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony.
  • Objętość artykułu nie powinna w zasadzie przekraczać 8 stron maszynopisu – 30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu, bez poprawek (na stronie AURY mieści się ok. 5000 znaków bez odstępów, tytułu itp.). Wydruk w kolorze czarnym, bez podkreśleń, kolorowych apli i innych poddruków, ramek itp.  wyróżnień.
  • Do artykułu należy dołączyć streszczenie po polsku i angielsku.
  • Fotografie, rysunki, grafiki, wykresy – nie powinny przekraczać formatu A4 (minimalny format 13×18 cm) oraz zawierać opis. Nie należy ich zamieszczać w tekście artykułu – tam zaznaczyć tylko miejsce elementu graficznego.
  • Miary wielkości należy wyrażać w jednostkach międzynarodowego układu jednostek miar SI,
  • Cytowaną literaturę należy zaznaczać w tekście artykułu cyfrą wielkości tekstu, nie frakcją górną, w nawiasie kwadratowym. Spis literatury w układzie alfabetycznym, numerowany cyframi w nawiasach kwadratowych, należy zamieścić na końcu artykułu.
  • Zapis bibliograficzny należy podawać w formie: nazwisko, imię autora, rok wydania, tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce wydania, tom, ewent.: tytuł czasopisma (proste); nr/zeszyt/vol.; strony.  

 

 • do artykułu należy dołączyć notkę biograficzną – imię i nazwisko, tytuły naukowe i zawodowe, nazwę instytucji, miejsce pracy.  

 

 • materiały w formie elektronicznej:
  • teksty –  *.odt, *.rtf, *.txt, *.doc, *.docx,
  • graficzne – *.tif, *.eps, *.jpg *.bmp, *.gif, *.png, *.psd (zgodne z RGB, CMYK, rozdzielczość minimum 300 dpi.),
  • wykresy – *.xls, *.xlsx, mogą być w formatach graficznych lub w postaci dokładnego opisu – wartości poszczególnych elementów występujących na wykresie (wykresy są opracowywane na nowo na podstawie oryginału),
 • wszystkie materiały można nadsyłać drogą e-mailową (jeden e-mail nie większy niż 10MB) pod adresem  redakcja@aura.krakow.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście (płyty CD/DVD, pamięci USB Flash Drive – pendrive’y),
 • Przed publikacją Autorzy podpisują umowę z Wydawnictwem SIGMA-NOT Sp. z o. o. o przeniesieniu praw autorskich na wyłączność wydawcy w formie umowy autorskiej lub licencyjnej.
  Z chwilą przyjęcia do publikacji artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi,
 • dane niezbędne do zawarcia umowy licencyjnej (formularz doc, pdf): to dane personalne autora – imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania

 

 • Nadesłanych tekstów redakcja nie zwraca.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełnienia i skracania artykułów bez naruszenia zasadniczych myśli autora i do dokonywania streszczeń,
 • Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.

 

 


Procedura recenzowania

Formularz recenzji

Zasady etyki w publikacjach

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx
situs togel online situs togel online terpercaya Bandar togel Slot situs togel online terpercaya situs togel online terpercaya bandar togel online terpercaya bandar togel terpercaya toto macau togel macau situs judi slot online deposit pulsa bandar togel terpercaya Judi Slot Deposit Pulsa Slot online terpercaya Bandar togel terpercaya bandar togel online terpercaya situs togel online terpercaya bandar togel terpercaya situs togel online terpercaya situs togel macau terpercaya togel online agen slot online terpercaya situs togel Online Terpercaya Situs Judi togel terpercaya Togel Macau terpercaya Situs togel online togel toto Macau terpercaya Bandar togel macau online terpercaya Situs togel macau terpercaya Bandar togel slot online Bandar togel online TOTO MACAU situs togel online terpercaya situs togel online terpercaya situs togel online terpercaya