Do Autorów

 

 

Dla ułatwienia wspólnej pracy zwracamy się z prośbą do wszystkich Autorów nadsyłających nam artykuły o stosowanie następujących zasad:

  • nadesłany artykuł nie może być publikowany w całości lub części w innym czasopiśmie ani równocześnie przekazany do opublikowania w nim. Nadesłanie pracy do redakcji uważa się za jednoznaczne z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony.
  • Objętość artykułu nie powinna w zasadzie przekraczać 8 stron maszynopisu – 30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu, bez poprawek (na stronie AURY mieści się ok. 5000 znaków bez odstępów, tytułu itp.). Wydruk w kolorze czarnym, bez podkreśleń, kolorowych apli i innych poddruków, ramek itp.  wyróżnień.
  • Do artykułu należy dołączyć streszczenie po polsku i angielsku.
  • Fotografie, rysunki, grafiki, wykresy – nie powinny przekraczać formatu A4 (minimalny format 13×18 cm) oraz zawierać opis. Nie należy ich zamieszczać w tekście artykułu – tam zaznaczyć tylko miejsce elementu graficznego.
  • Miary wielkości należy wyrażać w jednostkach międzynarodowego układu jednostek miar SI,
  • Cytowaną literaturę należy zaznaczać w tekście artykułu cyfrą wielkości tekstu, nie frakcją górną, w nawiasie kwadratowym. Spis literatury w układzie alfabetycznym, numerowany cyframi w nawiasach kwadratowych, należy zamieścić na końcu artykułu.
  • Zapis bibliograficzny należy podawać w formie: nazwisko, imię autora, rok wydania, tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce wydania, tom, ewent.: tytuł czasopisma (proste); nr/zeszyt/vol.; strony.  

 

 • do artykułu należy dołączyć notkę biograficzną – imię i nazwisko, tytuły naukowe i zawodowe, nazwę instytucji, miejsce pracy.  

 

 • materiały w formie elektronicznej:
  • teksty –  *.odt, *.rtf, *.txt, *.doc, *.docx,
  • graficzne – *.tif, *.eps, *.jpg *.bmp, *.gif, *.png, *.psd (zgodne z RGB, CMYK, rozdzielczość minimum 300 dpi.),
  • wykresy – *.xls, *.xlsx, mogą być w formatach graficznych lub w postaci dokładnego opisu – wartości poszczególnych elementów występujących na wykresie (wykresy są opracowywane na nowo na podstawie oryginału),
 • wszystkie materiały można nadsyłać drogą e-mailową (jeden e-mail nie większy niż 10MB) pod adresem  redakcja@aura.krakow.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście (płyty CD/DVD, pamięci USB Flash Drive – pendrive’y),
 • Przed publikacją Autorzy podpisują umowę z Wydawnictwem SIGMA-NOT Sp. z o. o. o przeniesieniu praw autorskich na wyłączność wydawcy w formie umowy autorskiej lub licencyjnej.
  Z chwilą przyjęcia do publikacji artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi,
 • dane niezbędne do zawarcia umowy licencyjnej (formularz doc, pdf): to dane personalne autora – imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania

 

 • Nadesłanych tekstów redakcja nie zwraca.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełnienia i skracania artykułów bez naruszenia zasadniczych myśli autora i do dokonywania streszczeń,
 • Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.

 

 


Procedura recenzowania

Formularz recenzji

Zasady etyki w publikacjach

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx