Wyniki konkursu dla nauczycieli
Dowiedz się więcej >>

Na stronie www.scenariuszelekcji.edu.pl/programy/zrownowazony-rozwoj dostępne są scenariusze lekcji (jeden dla uczniów klas 1-3, drugi dla uczniów klas 4-6) zawierające elementy wiedzy teoretycznej i zajęć praktycznych z kompletem materiałów (filmy, karty pracy, prezentacje multimedialne). Na tej podstawie nauczyciele mogli przeprowadzić innowacyjne zajęcia lekcyjne w obu grupach wiekowych, a następnie wziąć udział w konkursach.

 

Konkurs dla uczniów – zakończony.

Najlepsze prace zostały opublikowane.

 

Konkurs dla nauczycieli

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych aktywności badawczych związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju. Konkurs przeznaczony był dla nauczycieli szkół podstawowych i polegał na opracowaniu aktywności dla uczniów, których celem jest zbadanie, jaki mogą mieć wpływ na szeroko pojęte środowisko i ekosystem, nabycie przez nich świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju.

Po zapoznaniu się z wszystkimi pracami konkursowymi i dokonaniu ich oceny wg kryteriów ustalonych regulaminem konkursu, Komisja Konkursowa na posiedzeniu 9 grudnia 2016 r. jednomyślnie postanowiła nie przyznać pierwszej nagrody. Nie ma pracy, która w zdecydowany sposób się wyróżnia i spełnia wszystkie kryteria regulaminu (oryginalność pracy, autorski charakter koncepcji opracowania, walory merytoryczne, zrozumiały język przekazu) na najwyższym poziomie. Przyznano cztery II nagrody (zamiast dwóch), trzy III nagrody oraz 15 wyróżnień.

 

Oto lista laureatów:

II miejsce – 4 nagrody w wysokości 2000 zł dla każdego z niżej wymienionych uczestników:

– Sylwia Linek;

– Aleksandra Stolarczyk;

– Mariusz Zasadziński;

– Małgorzata Ruszczyk.

 

III miejsce – 3 nagrody w wysokości 800 zł dla każdego z niżej wymienionych uczestników:

– Katarzyna Prus;

– Anna Wąsowicz;

– Żaneta Dusza.

 

15 wyróżnień o wartości 320 zł dla każdego z niżej wymienionych uczestników:

1. Wioletta Bućko

2. Iwona Paterska

3. Wiesław Bednarczyk

4. Katarzyna Błaszczyk

5. Katarzyna Kulus

6. Aneta Gołaszewska

7. Emilia Boggero

8. Joanna Kamrowska

9. Aldona Rumińska-Szalska

10. Ewa Gęca

11. Joanna Wagner

12. Ewelina Miszki

13. Michał Jagieła

14. Maria Słobodzian

15. Magdalena Trojanek.

 

Dodatkowo najlepsze prace w całości lub fragmentach będą częścią trzech scenariuszy lekcji, które zostaną opracowane we współpracy z specjalistami i zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na łamach miesięcznika AURA.

Wszystkim nauczycielom dziękujemy za przygotowanie prac i udział w konkursie, laureatom serdecznie gratulujemy.