Lista recenzentów

– prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki – minister środowiska w latach 2007–2010;
– dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski – Politechnika Krakowska;
– prof. dr hab. Wojciech Radecki – Instytut Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu;
– prof. dr hab. Tomasz Żylicz – Uniwersytet Warszawski;
– prof. dr hab. Kazimierz Górka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
– prof. dr hab. Zbigniew Witkowski – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie;
– prof. dr hab. inż. Michał Kopeć – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
– prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
– prof. dr hab. inż. Krzysztof Gondek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
– dr hab. inż. Stanisław Małek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
– dr Agnieszka Tennant – University of Birmingham, Wielka Brytania
– dr inż, Jerzy Jan Niziński – Institut de Recherche pour le Developpement, Orleans