AURA 11/2019 – Spis treści

2 KAMPANIA „CZYSTE POWIETRZE – ZDROWY WYBÓR!”– Elżbieta Koniuszy

  3    METODY POLEPSZANIA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO – Monika Załuska

  6    ZIELEŃ W MIEŚCIE: POTENCJAŁ PRYWATNEGO SEKTORA– Tomasz Jeleński

12   TARGI POL-ECO SYSTEM 2019

14   SORBENTY DO ODSIARCZANIA BIOGAZU NA OSNOWIE ZWIĄZKÓW ŻELAZA. CZ.2. GRANULATY I MASY ODSIARCZAJĄCE – Magdalena Szymczak, Kamila Płacheta, Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski

18    EKONOMIA ŚRODOWISKAO ODESZCZ PIENIĘDZY – Tomasz Żylicz

20    Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE WYROK TRYBUNAŁU Z 26 CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W BRUKSELI, C– 723/17– Adam Habuda

21   O PLANIE PRZECIWDZIAŁANIA SUSZY RAZ JESZCZE – JG

22   ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIIo ELEKTROCIEPŁOWNIE OPALANE
BIOMASĄ – Ryszard Tytko

26     NIEZWYKŁA PRZYRODA RYBNEJ (DZIELNICA TARNOWSKICH GÓR) – Marta Boroń, Rafał Simon

28   PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWOo oKRĘGOWCE I ZMIANY KLIMATU– WYŚCIG NIEMOŻLIWY DO WYGRANIA – Piotr Skubała

30    MIĘDZY CISZĄ A CISZĄ…. – Olgierd Wieczorek

32    PARAGRAF I ŚRODOWISKOo oDOSTRZELENIE POSTRZAŁKA – Wojciech Radecki

33   CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek

34   KRONIKA EKOLOGICZNA – październik 2019 – (eko)

35   RECENZJA FOTOWOLTAIKA – Kinga Bonenberg