AURA 12/2021 – Spis treści

2 Róża dzika – cenna roślina w lecznictwie i krajobrazie – Mariusz Szmagara, Marek Kopacki, Barbara Marcinek, Barbara Skwaryło-
-Bednarz, Agnieszka Jamiołkowska

6 Krakowski Holding Komunalny SA– tradycja i nowoczesność
– Dominika Biesiada-Klimczak

8 Ekoinnowacje w transporcie miejskim na przykładzie Krakowa
– Joanna Pałcik ,Wiktoria Sobczyk

11 Gmina Kozienice – wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

12 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII   Ogniwa PV III generacji z krzemu amorficznego (a-Si) budowane w technologii HJT – Kamil
Andruszkiewicz, Ryszard Tytko

14 Zasady oceny oddziaływania na zdrowie w kontekście ochrony

środowiska – Anna Targosz

16 EKONOMIA ŚRODOWISKA  Prosumenci – Tomasz Żylicz

18 Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE — Wyrok Trybunału z 2 września 2021 r. w sprawie oczyszczania ścieków
komunalnych w Szwecji, C-22/20 – Adam Habuda

20 DRZEWA   Migdały – niepowtarzalny aromat i smak Świąt Bożego

Narodzenia– Małgorzata Falencka-Jabłońska

22 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  Nowy enwironmentalizm
w dobie kryzysu środowiskowego – Piotr Skubała

24 Doktorów trzech – Olgierd Wieczorek

25 PARAGRAF I ŚRODOWISKO  Uzgodnienie projektu „przyrodniczej” uchwały rady gminy – Wojciech Radecki

26 CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek

27 Recenzja  DENDROLOGIA– Kinga Bonenberg

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx