AURA 12 – Artykuł wstępny

Nie marnujmy żywności

 

Koalicja Klimatyczna ze wsparciem Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie opracowała obszerny raport pt. „Wpływ marnowania żywności na zmianę klimatu”. We wstępie raportu czytamy: „Rosnąca ilość marnowanej żywności budzi coraz większe zaniepokojenie. Ponad 815 mln ludzi na świecie cierpi z powodu trwałego niedożywienia. Jednocześnie od 30 do 50% całkowitej pierwotnej produkcji rolnej nie trafia do konsumpcji. Ocenia się, że w skali świata powstaje ponad 1,6 mld ton odpadów żywnościowych, z czego aż 81% (blisko 1,3 mld ton) to jadalne części pożywienia. Znaczne ograniczenie marnowania żywności z pewnością umożliwiłoby widoczne zmniejszenie skali, a może nawet zlikwidowanie głodu na świecie (…) Jak to się możliwe, że masowo marnujemy i wyrzucamy jedzenie, podczas gdy 815 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu?”

Trzeba zwrócić uwagę, że marnotrawstwo żywności powoduje straty w zasobach wodnych, glebach uprawnych, bioróżnorodności oraz negatywnie wpływa na klimat, przyczyniając się do globalnej emisji gazów cieplarnianych. Według autora raportu dra hab. Zbigniewa Karaczuna: „Bez ograniczenia marnowania żywności nie będzie możliwe powstrzymanie katastrofy klimatycznej. W pierwszej kolejności należy zmniejszyć ilość wyrzucanego pożywienia przez gospodarstwa domowe oraz ograniczyć jego marnowanie w procesie sprzedaży. Kwestia marnowania żywności to nie tylko problem ekonomiczny i ekologiczny, ale także etyczny”.

O przeciwdziałanie marnowaniu żywności apeluje od ponad 20 lat Federacja Polskich Banków Żywności. 31 Banków Żywności zrzeszonych w Federacji specjalizuje się w pozyskiwaniu, transportowaniu i dystrybucji produków żywnościowych. Banki te pozyskują rocznie średnio ok. 80 tys. ton jedzenia, które trafia do najbardziej potrzebujących. Organizacja aktywnie działa również na rzecz niemarnowania żywności przez edukację skierowaną do różnych grup społecznych. W ciągu ostatniego roku przeprowadziła ok. 5 tys. szkoleń i warsztatów. Jednak to chyba wciąż za mało, bo wyrzucamy żywność bez umiaru. Z najnowszego raportu Federacji wynika, że w Polsce marnuje się co roku, na różnych etapach produkcji, ok. 9 mln ton żywności!

W naszym kraju nadal nie mamy przepisów, które służyłyby ograniczeniu marnotrawstwa żywności, ale każdy z nas indywidualnie może zacząć zmieniać złe nawyki. Zbliżają się Święta, pomyślmy, że nasze codzienne zachowania mają wpływ na ocieplenie klimatu. Róbmy zakupy z umiarem, aby potem nie wyrzucać przeterminowanej czy zepsutej żywności.

Tymczasem w Katowicach od 3 grudnia trwa 24 Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24). Najważniejszym celem szczytu jest przyjęcie pełnego pakietu wdrożeń Porozumienia Paryskiego.  Napiszemy o tym w następnym numerze.                                 

                                                                                                       

                  Elżbieta Koniuszy