AURA 12 – Spis treści

2 NIE MARNUJNY ŻYWNOŚCI – Elżbieta Koniuszy

3 Architektura krajobrazu – teoria, badania, realizacje   – Wojciech Przegon

9 Jak wylesienie doprowadziło do katastrofy – przypadek Wyspy Wielkanocnej – Przemysław Piotr Tomczyk

12 Ochrona drzew pomnikowych –  Elżbieta Dusza-Zwolińska,  Anna Kiepas-Kokot

16 Agroplastiki – dylemat dla środowiska – Piotr Siwek

20 Utrata statusu odpadów –  Aleksandra Wdowczyk, Paweł Wdowczyk

22 Odnawialne źródła energii Energia wodoru – Agata Prusek, Ryszard Tytko

26 EKONOMIA ŚRODOWISKA Ekonomia środowiska w polsce – Tomasz Żylicz

28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Jak zmiany klimatu wpływają na niedźwiedzia brunatnego? – Piotr Skubała

30 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 4 października 2018 r. w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych we Włoszech, C – 242/17– Adam Habuda

31 Polarne echo – Olgierd Wieczorek

32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Odstrzał bobrów– Wojciech Radecki

33 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

34 KRONIKA EKOLOGICZNA – listopad 2018 – (eko)

35 Recenzja Kartograficzne Zamostiana – Kinga Bonenberg