AURA 1/2017 – Artykuł wstępny

Szanowni Państwo,

drodzy czytelnicy AURY,

Nowy rok, nowe otwarcie, nowe szanse, plany i pomysły. Styczeń to czas podsumowań, wyciągania wniosków i określania tego, co przed nami. Tak w skali globalnej, jak i własnego podwórka.

Na przykład nowe władze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podsumowały pierwszy rok działalności, omawiając zastane trudności, podjęte działania i osiągnięte cele. Przeprowadzona w 2016 r. przez obecny Zarząd diagnoza działalności w ostatnich latach wskazała na występowanie wielu niekorzystnych zjawisk, wpływających na bieżące funkcjonowanie NFOŚiGW i jego perspektywy rozwojowe. Zidentyfikowano pięć pułapek, w które został wprowadzony Narodowy Fundusz. To pułapka złego przygotowania POIiŚ 2014-2020  (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko),  pułapka nieudolnego zarządzania, pułapka zobowiązań wieloletnich, pułapka finansowania za budżet oraz pułapka finansowania dotacyjnego. 

Wśród planów na najbliższy rok Zarząd nakreślił kierunki, w których będzie podążał Narodowy Fundusz. Będą to m.in.: sprawne i skuteczne realizowanie obowiązków instytucji wdrażającej POIiŚ. Pełne wykorzystanie środków zagranicznych; przywrócenie właściwych proporcji w finansowaniu ochrony środowiska; a także geotermia; doradztwo energetyczne; gmina samowystarczalna energetycznie; elektromobilność; gospodarka w obiegu zamkniętym; zmniejszenie emisyjności gospodarki i gospodarka wodno-ściekowa.

A my na własnym podwórku lubimy  czasem zajrzeć do horoskopów. Wybrałam dla Państwa  ten, który wskazuje na rok pełny dynamizmu i pozytywnej energii. Zadania rozpoczęte w minionych latach będą mogły być kontynuowane. Rok 2017 stanie się również dla wielu osób okresem zaczynania od nowa – pojawi się szansa, by niejako wyzerować licznik i wystartować w przyszłość z czystą kartą. Jeśli czujemy potrzebę, aby zmienić swój dotychczasowy kurs – rok 2017 jest po temu dobrą okazją, ponieważ w tym roku gwiazdy sprzyjają ludziom twórczym i pomysłowym.

Co powinniśmy robić w tym roku? Przede wszystkim nauczyć się dbać o siebie nawzajem oraz rozsądnie podchodzić do rozwiązywania problemów.

Przesyłając naszym drogim Czytelnikom ciepłe i serdeczne życzenia noworoczne przypominam, że 31 stycznia  to międzynarodowy dzień przytulania, a 2 lutego jest  dniem pozytywnego myślenia. Warto wpisać w kalendarz!

Warto również  odnowić prenumeratę AURY lub dołączyć do grona jej czytelników. Czekamy na Państwa

                                                  

Regina Cyganik

redaktor naczelna