AURA 1/2017 – Spis treści

3 Glebowa materia organiczna – skarb niedoceniony  – Krystyna Ciarkowska

6 Nieprzemyślana nowelizacja ustawy o ochronie przyrody? – Mariusz Krynicki

9 Na krajobrazie, jak i na medycynie – każdy się zna… – rozmowa ze Zbigniewem Myczkowskim

15 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości EU Wyrok Trybunału z 10 listopada 2016 r. w sprawie wałków do nawijania papieru toaletowego, C-313/15 i C-530/15– Adam Habuda

16 Odnawialne źródła energii jako perspektywa rozwoju polskich regionów – Arleta Stefaniak

18 Odnawialne źródła energii ● Przykłady wykorzystania  pomp ciepła w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym – Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko

20 EKONOMIA ŚRODOWISKA Przekopywanie Mierzei Wiślanej – Tomasz Żylicz

22 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Ustalić cenę na przyrodę? – Piotr Skubała

25 „Złoty cielec” – Olgierd Wieczorek

26 Zoologia w Rzeczypospolitej Obojga Narodów do XVIII wieku – Agnieszka Bywalec

28 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Powiększenie parku krajobrazowego – Wojciech Radecki

29 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

30 KRONIKA EKOLOGICZNA – listopad – grudzień 2016 (eko)

31 RECENZJE Możliwe techniczne i biologiczne interwencje w utrzymaniu rzek górskich – Kinga Bonenberg