AURA 1/2019 – Spis treści

2  Pakiet Katowicki przyjęty– Elżbieta Koniuszy

3 Czy idziemy w dobrą stronę? Po szczycie klimatycznym w Katowicach – Piotr Skubała

6 Erozja wodna – przyczyna odpływu związków biogennych ze źródeł rolniczych do cieków powierzchniowych – Wiktor Halecki

12 Analiza pomiarów ewapotranspiracji rzeczywistej stepów i plantacji drzewiastych w strefie półpustynnej   Jerzy J. Niziński, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Leszek Książek, Krzysztof Gawroński, Barbara Skowera, Zbigniew Zuśka, Jakub Wojkowski 

17 Zanieczyszczenie świetlne na kampusie Politechniki Krakowskiej – Irena Esmund, Aneta Kotra, Tomasz Ściężor, Anna Czaplicka

22 Odnawialne źródła energii Energia wodoru (2) – Agata Prusek, Ryszard Tytko

25 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 7 listopada 2018 r. w sprawie wypasu bydła i nawożenia gruntów w pobliżu obszaru Natura 2000 w Niderlandach, C – 293/17 i C – 294/17– Adam Habuda

26 EKONOMIA ŚRODOWISKA Polityka ekologiczna państwa 2030 – Tomasz Żylicz

28 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Co zmiany klimatu oznaczają dla słoni? – Piotr Skubała

31 Chce się wyć! – Olgierd Wieczorek

32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Uniemożliwianie wykonywania polowania– Wojciech Radecki

33 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

34 KRONIKA EKOLOGICZNA – grudzień 2018 – (eko)

35 Recenzja Atlas energii. Fakty i dane o energetyce odnawialnej w Europie – Kinga Bonenberg