AURA 12/2016 – Spis treści

3 ZMIANY W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY? – Mariusz Krynicki
5 NAUKA A GOSPODARKA – wystąpienie Włodzimierza Sady, rektora UR
7 TEMAT CIEPŁA TRAKTUJEMY JAKO ABSOLUTNY PRIORYTET – wywiad z Martinem Hančarem
8 URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W BUDYNKACH ORAZ KANAŁACH WENTYLACYJNYCH – Wiktor Redzynia, Witold Dytrych, Michał Nischk, Paweł Mazierski, Joanna Nadolna, Adriana Zaleska-Medynska
11 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII — POMPY CIEPŁA NA POWIE-TRZE WENTYLACYJNE – Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko
14 EKONOMIA ŚRODOWISKA — ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI W OCHRONIE ŚRODOWISKA – ASPEKTY DYNAMICZNE – Tomasz Żylicz
16 OCHRONA ŚRODOWISKA NA ŚWIECIE — SUWERENNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWA TERAZ! – Jędrzej Cyganik
18 ROŚLINY W WIERZENIACH POLSKIEGO LUDU ZWIĄZANE Z OKRESEM BOŻEGO NARODZENIA – Czesława Trąba, Krzysztof Rogut
21 DRZEWA, KRZEWY, PNĄCZA I ROŚLINY ZIELNE W MITOLOGII GRECKIEJ – Kamila Musiał
25 ŚLADEM NASZYCH ARTYKUŁÓW —CZY POLSKA MOŻE BYĆ
GEOTERMICZNYM ELDORADO? – Maciej Nowicki
26 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO — DLACZEGO RÓŻNOROD-NOŚĆ BIOLOGICZNA JEST WAŻNA? – Piotr Skubała
28 Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI EU — WYROK TRYBUNAŁU Z 28 LIPCA 2016 R. W SPRAWIE WYPEŁNIENIA ODPADAMI WYROBISKA PO KAMIENIOŁOMIE, C– 147/15 – Adam Habuda
29 WIELKIE ŻARCIE – Olgierd Wieczorek
30 SZMARAGD – Agnieszka Bywalec
32 PARAGRAF I ŚRODOWISKO — WEJŚCIE DO PARKU NARODOWEGO BEZ UISZCZENIA OPŁATY ZA WSTĘP – Wojciech Radecki
33 CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek
34 KRONIKA EKOLOGICZNA – listopad 2016 (eko)
35 RECENZJE — SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I PRAWNE UWARUNKOWANIA SCALANIA GRUNTÓW W POLSCE – Kinga Bonenberg