AURA 2/2021

   2   DZIAŁANIA KE NA RZECZ WDRAŻANIA GOSPODARKI OBIEGU

        ZAMKNIĘTEGO – Elżbieta Koniuszy

   3   SUKCESJA ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH

        ORZEKANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY

        ŚRODOWISKA I USTAW POKREWNYCH – Maciej Pakowski

  6    JAK ROZPOCZĄĆ BUDOWĘ BIOGAZOWNI ROLNICZEJ

        – DOBÓR ELEMENTÓW – Kinga Borek, Kamil Roman, Jan Barwicki

10    GNOJOWICA ŚWIŃSKA – WARTOŚCIOWY SUBSTRAT

        DO PRODUKCJI BIOGAZU ROLNICZEGO – Grzegorz Wałowski

13    WARUNKI NATURALNE W POLSCE W ŚWIETLE DANYCH

        STATYSTYCZNYCH – Kazimierz Górka

16   EKONOMIA ŚRODOWISKA NAWRÓCENI – Tomasz Żylicz

17     Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE

        WYROK TRYBUNAŁU Z 11 CZERWCA 2020 R. W SPRAWIE OCHRONY WILKÓW W RUMUNII, C-88/19 – Adam Habuda

18   ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WYMIENNIKI DO ODZYSKU CIEPŁA ZE SPALIN (REKUPERATORY) – Ryszard Tytko

21   CYWILIZACYJNY EKSKREMENT – Olgierd Wieczorek

22 LESZCZYNA – ZWIASTUN NADCHODZĄCEJ WIOSNY

        – Małgorzata Falencka-Jabłońska

24   PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO CZY JUŻ UTRACILIŚMY KONTROLĘ NAD KLIMATEM I EKOSYSTEMAMI?– Piotr Skubała

26   PARAGRAF I ŚRODOWISKO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

        SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH JAKO POSTĘPOWANIE

        ADMINISTRACYJNE – Daria Danecka

27   CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA – Adam Wieczorek

Creampie pov ebony im pregnant now he pulled out and i kept riding him Old young russian pornstar dirty flix jessica malone casting with a cumshot inside Brunette amateur masturbation sneak peek Pov pornstar handjob karma rx jerks off big dick dude and works for a hot load all over her face free clips xxx