AURA 3/2018 – Spis treści

3 Emisje amoniaku w rolnictwie zagrożeniem dla środowiska – Jerzy Bieńkowski, Janusz Jankowiak, Małgorzata Holka

6 Modulatory hormonalne – toksyczne chemikalia w przedmiotach codziennego użytku – Katarzyna Fijał

9 Umowa o współpracy naukowców i praktyków

10 Rolnictwo miejskie jako odpowiedź na zmiany urbanizacyjne  – Barbara Filipek-Mazur, Wojciech Sroka

13 Do czego potrzebne są inwentaryzacje dendrologiczne? – Elżbieta Dusza-Zwolińska, Monika Dembowska

16 Próba oceny zasobów złóż wody słodkiej na Ziemi – Halina Podsiadło, Aleksander Balik

20 zdrowe życie na zdrowej planecie Ogrody Krakowian – parki kieszonkowe – mądra, zielona inicjatywa – rozmowa z Katarzyną Opałką

24 EKONOMIA ŚRODOWISKA Dorobek COP-21 w Paryżu

– Tomasz Żylicz

26 Odnawialne źródła energii Słoma jako biopaliwo  – Agata Prusek, Ryszard Tytko

29 Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 20 września 2017 r. w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych w Hiszpanii, C215/16, C216/16, C220/16 i C221/16 – Adam Habuda

30 PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO Naukowcy ostrzegają i apelują o ochronę naszej planety – Piotr Skubała

32 żarówka – Olgierd Wieczorek

33 PARAGRAF I ŚRODOWISKO Drzewa i krzewy na nieruchomościach zabytkowych – Wojciech Radecki

34 ciekawOstki technologiczne ze świata – Adam Wieczorek

35 KRONIKA EKOLOGICZNA – luty 2018 (eko)