AURA 3/2020 – Artykuł wstępny

10. Światowe Forum Miejskie w Abu Zabi

Dziesiąta sesja Światowego Forum Miejskiego (WUF 10) odbyła się w dniach 8-13 lutego 2020 r. w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po raz pierwszy kraj arabski gościł najważniejszą na świecie konferencję na temat rozwoju miast.

Światowe Forum Miejskie to drugie co do wielkości, po światowym szczycie klimatycznym, największe spotkanie – organizowane pod agendą ONZ – przedstawicieli rządów, regionów, miast, organizacji pozarządowych, a także instytucji finansowych. To najważniejsze globalne wydarzenie dla osób zajmujących się polityką miejską, transformacją i rozwojem miast. Jego celem jest rozwiązywanie problemów, przed którymi stoi obecnie większość miast na świecie – szybkiej urbanizacji i jej wpływu na społeczności, miasta, gospodarki, zmiany klimatyczne. Jest otwartą debatą, która służy doskonaleniu wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. WUF to okazja do wymiany dobrych praktyk oraz dzielenia się doświadczeniami. Efektem spotkania są rekomendacje dla polityki miejskiej i rozwoju regionalnego dla rządów, regionów i miast. Gospodarzem jest UN-Habitat, agenda narodów zjednoczonych ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Forum, w którym uczestniczy ok. 20 tys. osób, odbywa się co 2 lata.

Pierwsza sesja odbyła się w 2002 r. w Nairobi, kolejne miały miejsce w: Barcelonie (2004), Van-couver (2006), Nanjing (2008 r.), Rio de Janeiro (2010), Naples (2012 r.) i Medellin (2014). Ostatnia, dziewiąta sesja Forum odbyła się w lutym 2018 r. w malezyjskim Kuala Lumpur, zgromadziła około 23 tysięcy osób.

W tegorocznej konferencji udział wzięli przedstawiciele z blisko 170 krajów świata. Temat przewodni brzmiał: „Miasta możliwości: łączenie kultury i innowacji”. Uczestnicy dyskutowali między innymi na temat zrównoważonej urbanizacji, łączenia tradycji i nowoczesności w rozwoju miast, inicjatyw wspierających kulturę i innowacje w ośrodkach miejskich oraz planowania przestrzennego w aglomeracjach. Jedną z debat na WUF 10 był okrągły stół ministrów. Wzięli w nim udział przedstawiciele rządów z całego świata. Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak uczestniczyła m.in. w panelu „Wkład rządów w promocję kultury i innowacji w miastach”, w którym omawiano wdrażanie Nowej Agendy Miejskiej ONZ i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

„Katowice w sercu przemian” – to hasło przewodnie polskiego pawilonu, który był elementem promocji Polski i Katowic na WUF10. W polskim pawilonie uczesnicy Forum mogli zwiedzić pokój innowacji, strefę konferencyjną oraz kącik gastronomiczny. W pokoju innowacji zaprezentowaneo nowatorskie urządzenia zaprojektowane przez polskich wynalazców m.in. elektroniczny stetoskop, który wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do kontrolowania układu oddechowego, bezzałogowe platformy powietrzne, które mogą zastąpić śmigłowce, czy roboty mobilne zaprojektowane do automatyzacji transportu wewnętrznego.

Dlaczego promowano Katowice? Otóż w 2022 roku Forum odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorem będzie Urząd Miasta Katowice we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

– W Polsce po raz kolejny odbędzie się impreza światowego formatu. To dla nas wielkie wyróżnienie. Nasz kraj stanie się światowym forum dyskusji o przyszłości polityki miejskiej, która ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców miast z całego świata – mówiła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-
-Jedynak.

Organizacja Forum w 2022 r. to wielki prestiż dla naszego kraju i promocja stolicy Górnego Śląska. Dzięki temu Polska wpisze się po raz kolejny na listę państw, w których zapadają najistotniejsze decyzje dotyczące zrównoważonego rozwoju miast.

Elżbieta Koniuszy